Book Cover: Abychmy w ten przekład pilnie weźrzeli. Wobec tłumaczenia tekstów dawnych
Abychmy w ten przekład pilnie weźrzeli. Wobec tłumaczenia tekstów dawnych
Antiquity and We at the Centre for Studies on the Classical Tradition okładka
Antiquity and We at the Centre for Studies on the Classical Tradition
Antyk i my w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną okładka
Antyk i my w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. I okladka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. I
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. I okladka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. II
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. I okladka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. III
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. IV-V okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. IV
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. IX–X okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. IX
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. IV-V okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. V
Dział: Historia literatury Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. VI okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. VI
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. VII okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. VII
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. VIII. okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. VIII
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. IX–X okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. X
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. XI
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. XI
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. XII
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. XII
AGN Tom 1 okladka
Atlas ukraińskich gwar nadsańskich opracowany na podstawie zapisów terenowych Stefana Hrabca. Tom 1
ANG Tom 2 okładka
Atlas ukraińskich gwar nadsańskich opracowany na podstawie zapisów terenowych Stefana Hrabca. Tom 2
Birthday Beasts’ Book. Where Human Roads Cross Animal Trails... Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer okładka
Birthday Beasts’ Book. Where Human Roads Cross Animal Trails... Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer
Cicero vortit barbare. Przekłady mówcy jako narzędzie manipulacji ideologicznej okładka
Cicero vortit barbare. Przekłady mówcy jako narzędzie manipulacji ideologicznej
Classical Antiquity on Communist Stage in Poland. Ancient Theatre as an Ideological Medium. A Critical Review okładka
Classical Antiquity on Communist Stage in Poland. Ancient Theatre as an Ideological Medium. A Critical Review
Collegium okładka
Collegium – college – kolegium.
Kamil Wielecki, okładka książki
Coping with Uncertainty. Petty Traders in Post-Soviet Russia
Cypr. Dzieje, literatura, kultura. T. I okładka
Cypr. Dzieje, literatura, kultura. T. I
Cypr. Dzieje, literatura, kultura. T. II okładka
Cypr. Dzieje, literatura, kultura. T. II
czytane pod skreśleniem okladka
Czytane pod skreśleniem. Sienkiewiczowskie bruliony nowel jako wskazówki do analizy procesu twórczego
Dawne elity. Słowo i gest okładka
Dawne elity. Słowo i gest
Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku okładka
Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku
De amicitia_cover
De amicitia. Transdisciplinary Studies on Friendship
Debaty tom 9
Debaty Artes Liberales – tom IX
Debaty Artes Liberales – tom V
Debaty Artes Liberales – tom V
debaty artes liberales tom 6
Debaty Artes Liberales – tom VI
debaty artes liberales tom 7
Debaty Artes Liberales – tom VII
Debaty Artes Liberales – tom VIII
Debaty Artes Liberales – tom VIII
Debaty tom 10
Debaty Artes Liberales – tom X
Book Cover: Debaty Artes Liberales – tom XI
Debaty Artes Liberales – tom XI
Debaty tom I
Debaty IBI AL – tom I
debaty tom II
Debaty IBI AL – tom II
Debaty tom III
Debaty IBI AL – tom III
Debaty tom IV
Debaty IBI AL – tom IV
Dowcip trwający dwa i pół roku. Okładka
Dowcip trwający dwa i pół roku. Obraz Nagiej Wyspy w serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku
Epistulae Latinae Ioannis Dantisci a. 1537 (Ioannes Dantiscus' Latin letters, 1537) okładka
Epistulae Latinae Ioannis Dantisci a. 1537 (Ioannes Dantiscus' Latin letters, 1537)
Epistulae Sigismundi de Herberstein et Ioannis Dantisci (Ioannes Dantiscus’ correspondence with Sigmund von Herberstein) okładka
Epistulae Sigismundi de Herberstein et Ioannis Dantisci (Ioannes Dantiscus’ correspondence with Sigmund von Herberstein)
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. okładka
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans.
Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy okładka
Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy.
Fluks, okładka
Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych
Book Cover: Gamification Critical Approaches
Gamification Critical Approaches
Book Cover: Humanistyka, która nadchodzi. W poszukiwaniu kondycji transkulturowej
Humanistyka, która nadchodzi. W poszukiwaniu kondycji transkulturowej
Imaging Suli: Interactions between Philhellenic Ideas and Greek Identity Discourse okładka
Imaging Suli: Interactions between Philhellenic Ideas and Greek Identity Discourse
Imperium i nostalgia. „Styl późny” w kulturze portugalskiej okładka
Imperium i nostalgia. „Styl późny” w kulturze portugalskiej
Inventory of Ioannes Dantiscus' German-language correspondence, a. 1500-1548 okładka
Inventory of Ioannes Dantiscus' German-language correspondence, a. 1500-1548
Zalewska, Zeromski, okladka książki
Legenda i lektura. O „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego
Łacina jako język elit okładka
Łacina jako język elit
Macedonia: Land, Region, Borderland okładka
Macedonia: Land, Region, Borderland
Mały słownik łemkowskiej wsi Bartne okładka
Mały słownik łemkowskiej wsi Bartne
Memory of Old Serbia and the Shaping of Serbian Identity okładka
Memory of Old Serbia and the Shaping of Serbian Identity
Mity sienkiewiczowskie i inne studia tylko o nim OKŁADKA
Mity sienkiewiczowskie i inne studia tylko o nim
Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego okładka
Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego
Na obrzeżach wielkości. Szkice o literaturze XIX i XX wieku okładka
Na obrzeżach wielkości. Szkice o literaturze XIX i XX wieku
Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach okładka
Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach
Our Mythical Childhood... : The Classics and Literature for Children and Young Adults okładka
Our Mythical Childhood... The Classics and Literature for Children and Young Adults
CatalogueOMC
Polish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue
Polonia Reformata okładka
Polonia Reformata. Essays on the Polish Reformation(s)
Premodern Rulership and Contemporary Political Power. The King's Body Never Dies okładka
Premodern Rulership and Contemporary Political Power. The King's Body Never Dies
Pro Cicerone Poeta – okładka
Pro Cicerone poeta. Poezja Marka Tulliusza Cycerona na przestrzeni stuleci
SAMOSPALENIA KONWICKIEGO okładka
Samospalenie Konwickiego
Semantyka Rosji na Bałkanach okładka
Semantyka Rosji na Bałkanach
Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny. Okładka
Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny
Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum. Okładka
Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum
Sienkiewicz z innej strony okładka
Sienkiewicz z innej strony
Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie okładka
Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie
Sparta w kulturze polskiej. Tom I okładka
Sparta w kulturze polskiej. Tom I
Sparta w kulturze polskiej. Tom II okładka
Sparta w kulturze polskiej. Tom II
sześć szkiców o Zagłobie okładka
Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie
OKL_Sienkiewicz-smiech bez postaci
Śmiech Sienkiewicza. Śmiech z Sienkiewicza
Queen of the Wind Maidens. Prologue okładka
Tadeusz Zieliński. Queen of the Wind Maidens. Prologue
Tekst - Tożsamość - Twórca okładka
Tekst – Tożsamość – Twórca. Rozważania o humanistyce współczesnej
The Image of Russia in the Balkans okładka
The Image of Russia in the Balkans
The Traditions of Mediterranean Humanism and the Challenges of Our Times. The Frontiers of Humanity okładka
The Traditions of Mediterranean Humanism and the Challenges of Our Times: the Frontiers of Humanity
Tramwaj zwany uznaniem. okładka
Tramwaj zwany uznaniem
Sienkiewicz tom 7 okładka
Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk
warszawskie-pasaze okładka
Warszawskie pasaże
Wniebowstąpienia Konwickiego okładka
Wniebowstąpienia Konwickiego
Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach okładka
Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach
Wyraz na ustach zapomniany okładka
Wyraz na ustach zapomniany
Wyspiański, Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku
Wyspiański, Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku
ZADANIE. „CHASKIEL” TADEUSZA RÓŻEWICZA okładka
Zadanie. „Chaskiel” Tadeusza Różewicza
Znaczenie metaforyczne w polskiej tradycji słownikarskiej. Studium leksykologiczno-leksykograficzne okładka
Znaczenie metaforyczne w polskiej tradycji słownikarskiej. Studium leksykologiczno-leksykograficzne
Book Cover: Польша – Россия. Поиски новой идентичности. Сходства и различия
Польша – Россия. Поиски новой идентичности. Сходства и различия
Monografie LIBAL tom I
Улан-Удэ – Варшава. Два города, два мира, общие проблемы и научно-исследовательские вызовы