Gminna pieśń Greków. Antologia

Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. I okladka
Autor:
Wydawca:
Redakcja:
Jednostka:

Legenda grecka głosi, że Gorgona ukazuje się czasami załogom statków na Morzu Śródziemnym i zadaje im wciąż to samo pytanie: „zali żyje jeszcze i panuje?”. Gorgona pyta o panowanie króla Aleksandra Wielkiego, ale w istocie pyta o trwanie tradycji greckiej. Seria GORGONY odpowiada twierdząco na to pytanie. Prezentuje starannie wybrane arcydzieła literatury nowogreckiej, zbyt mało znane polskiemu czytelnikowi, a warte poznania na równi z piśmiennictwem starożytnych Hellenów. Autorami przekładów z oryginału nowogreckiego są wykładowcy i studenci Pracowni Studiów Helleńskich w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego.

Przekłady w tomie II: Gminna pieśń Greków. Antologia, wybór, przekład, wstęp i komentarz Małgorzata Borowska.