Na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-przyszlych-absolwentow-praktyki-2024-2025/ zostały opublikowane zasady realizacji długoterminowych praktyk Erasmus+ w krajach UE, stowarzyszonych z Programem oraz niestowarzyszonych z Programem czerwiec- wrzesień R.A 2023/2024; październik- lipiec R.A. 2024/25.

Konkurs obowiązuje dla mobilności zaplanowanych od 13.06.2024 r do 31.07.2025 r.