Skład Rady Wydziału „Artes Liberales” UW w kadencji 2016/2020

Samodzielni nauczyciele akademiccy

 1. Prof. dr hab. Maciej Abramowicz
 2. Prof. dr hab. Jerzy Axer
 3. Prof. dr hab. Małgorzata Borowska
 4. Prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki
 5. Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski
 6. Dr hab. Michał Janocha, prof. UW
 7. Dr hab. Katarzyna Jerzak, prof. UW
 8. Prof. dr hab. Maria Kalinowska
 9. Prof. dr hab. Jan Kieniewicz
 10. Prof. dr hab. Zbigniew Kloch
 11. Prof. dr hab. Marek Konarzewski
 12. Dr hab. Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz
 13. Dr hab. Ewa Łukaszyk, prof. UW
 14. Dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW
 15. Prof. dr hab. Jan Miernowski
 16. Dr hab. Zoja Morochojewa
 17. Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeż
 18. Dr hab. Justyna Olko
 19. Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski
 20. Prof. dr hab. Maria Poprzęcka
 21. Prof. dr hab. Stanisław Rabiej
 22. Dr hab. Stefano Redaelli
 23. Prof. dr hab. Adam D. Rotfeld
 24. Dr hab. Ewa Rudnicka
 25. Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski
 26. Dr hab. Katarzyna Sadkowska
 27. Prof. dr hab. Piotr Salwa
 28. Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz
 29. Dr hab. Irina Savelieva, prof. UW
 30. Dr hab. Anna Skolimowska
 31. Prof. dr hab. Paweł Stępień
 32. Prof. dr hab. Jerzy Styka
 33. Dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW
 34. Prof. dr hab. Jolanta Sujecka
 35. Prof. dr hab. Piotr Wilczek
 36. Prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz
 37. Prof. dr hab. Szymon Wróbel
 38. Dr hab. Agata Zalewska

Inni nauczyciele akademiccy

 1. Dr Hieronim Grala
 2. Dr Ewa Janion
 3. Dr Przemysław Kordos
 4. Dr Konrad Kuczara
 5. Mgr Dorota Łagodzka
 6. Dr Michał Oleszczyk
 7. Dr Hanna Paulouskaya
 8. Dr Patrycja Prządka-Giersz
 9. Dr Krzysztof Skonieczny
 10. Dr Sebastian Szymański

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 1. Robert Przybysz
 2. Bogusława Rokoszewska

Przedstawiciele doktorantów

 1. Antoni Górny
 2. Agnieszka Hamann
 3. Monika Stobiecka
 4. Katarzyna Granicka

Przedstawiciele studentów

 1. Hubert Będkowski
 2. Michał Grabowski
 3. Jakub Gołębiewski
 4. Mateusz Stańczyk
 5. Maksymilian Barcik
 6. Zuzanna Sawińska
 7. Paulina Malinowska
 8. Edyta Wdzięczkowska

Goście

 1. Dr Michał Choptiany
 2. Dr Elżbieta Olechowska
 3. Prof. dr hab. Joanna Pijanowska
 4. Dr Anna Rosner
 5. Dr Ilona Szewczyk
 6. Dr Irina Tatarova