Skład Rady Wydziału „Artes Liberales” UW w kadencji 2016/2020

Samodzielni nauczyciele akademiccy

 1. Prof. dr hab. Maciej Abramowicz
 2. Prof. dr hab. Jerzy Axer
 3. Prof. dr hab. Małgorzata Borowska
 4. Prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki
 5. Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski
 6. Dr hab. Michał Janocha, prof. UW
 7. Dr hab. Katarzyna Jerzak, prof. UW
 8. Prof. dr hab. Maria Kalinowska
 9. Prof. dr hab. Jan Kieniewicz
 10. Prof. dr hab. Zbigniew Kloch
 11. Prof. dr hab. Marek Konarzewski
 12. Dr hab. Agnieszki Kuniczuk-Trzcinowicz
 13. Dr hab. Ewa Łukaszyk, prof. UW
 14. Dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW
 15. Prof. dr hab. Jan Miernowski
 16. Dr hab. Zoja Morochojewa
 17. Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeż
 18. Dr hab. Justyna Olko
 19. Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski
 20. Prof. dr hab. Maria Poprzęcka
 21. Prof. dr hab. Stanisław Rabiej
 22. Dr hab. Stefano Redaelli
 23. Prof. dr hab. Adam D. Rotfeld
 24. Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski
 25. Dr hab. Katarzyna Sadkowska
 26. Prof. dr hab. Piotr Salwa
 27. Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz
 28. Dr hab. Irina Savelieva, prof. UW
 29. Dr hab. Anna Skolimowska
 30. Prof. dr hab. Paweł Stępień
 31. Prof. dr hab. Jerzy Styka
 32. Dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW
 33. Prof. dr hab. Jolanta Sujecka
 34. Prof. dr hab. Piotr Wilczek
 35. Prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz
 36. Prof. dr hab. Szymon Wróbel
 37. Dr hab. Agata Zalewska

Inni nauczyciele akademiccy

 1. Dr Hieronim Grala
 2. Dr Ewa Janion
 3. Dr Przemysław Kordos
 4. Dr Konrad Kuczara
 5. Mgr Dorota Łagodzka
 6. Dr Michał Oleszczyk
 7. Dr Hanna Paulouskaya
 8. Dr Patrycja Prządka-Giersz
 9. Dr Krzysztof Skonieczny
 10. Dr Sebastian Szymański

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 1. Robert Przybysz
 2. Bogusława Rokoszewska

Przedstawiciele doktorantów

 1. Antoni Górny
 2. Agnieszka Hamann
 3. Monika Stobiecka
 4. Katarzyna Granicka

Przedstawiciele studentów

 1. Hubert Będkowski
 2. Michał Grabowski
 3. Jakub Gołębiewski
 4. Mateusz Stańczyk
 5. Maksymilian Barcik
 6. Zuzanna Sawińska
 7. Paulina Malinowska
 8. Edyta Wdzięczkowska

Goście

 1. Dr Michał Choptiany
 2. Dr Elżbieta Olechowska
 3. Prof. dr hab. Joanna Pijanowska
 4. Dr Anna Rosner
 5. Dr Ilona Szewczyk
 6. Dr Irina Tatarova

Terminy posiedzień Rady Wydziału „Artes Liberales” UW:
26 października 2017 r., 23 listopada 2017 r., 21 grudnia 2017 r., 25 stycznia 2018 r., 22 lutego 2018 r., 22 marca 2018 r., 26 kwietnia 2018 r., 17 maja 2018 r., 28 czerwca 2018 r.