Wydział „Artes Liberales” to jednostka Uniwersytetu Warszawskiego, łącząca działalność edukacyjną z pracą naukową. Patronuje nam idea sztuk wyzwolonych – artes liberales, a więc dyscyplin, które już w starożytności uważano za godne człowieka wolnego. Proponujemy kandydatom wszechstronne wykształcenie humanistyczne z otwarciem na inne dziedziny wiedzy. Pragniemy, by nasi absolwenci byli ludźmi niezależnymi w swoich poglądach, mającymi odwagę wyrażać własne zdanie z poszanowaniem i zrozumieniem odmiennych opinii.

Nasz Wydział to wyjątkowe miejsce, w którym najważniejsza jest Wspólnota wykładowców, studentów i wszystkich osób tworzących Uniwersytet. Zapewniamy znakomite warunki do studiowania: grupy zajęciowe są nieliczne, co umożliwia studentom bliski kontakt zarówno z kolegami, jak również wykładowcami. Ponadto zindywidualizowany charakter studiów pozwala każdemu z uczestników na budowanie własnego modelu kształcenia i pogłębianie zainteresowań. Studentom umożliwiamy uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych na naszym Wydziale, które zdobyły wsparcie Unii Europejskiej oraz renomowanych zagranicznych i polskich instytucji. W klasyfikacji jednostek akademickich nasz Wydział zajmuje w danej grupie dziedzinowej trzecie miejsce w Polsce, a pierwsze pod względem realizowanych grantów badawczych.

Wszystkie nasze studia są stacjonarne i bezpłatne.

Antropozoologia

Ten unikatowy kierunek powstał dzięki współpracy trzech wydziałów UW: Wydziału Biologii, Wydziału Psychologii i Wydziału „Artes Liberales”, będącego koordynatorem studiów. Program adresowany jest do tych z Was, którzy interesują się złożonymi i wielowymiarowymi relacjami między ludźmi i (innymi) zwierzętami w kontekście poznawczym, praktycznym i etycznym. Zdobędziecie warsztat, metodologie i język, które umożliwią rozumienie współczesnego, nieustannie zmieniającego się świata, nie tylko w wymiarze idei, nurtów intelektualnych i społecznych, lecz także nowoczesnych technologii.

Artes liberales

Postępującemu rozwojowi cywilizacyjnemu musi odpowiadać kształcenie biorące pod uwagę wiele obszarów współczesnej rzeczywistości, które można zrozumieć dzięki rozmaitym metodom, technikom i narzędziom interdyscyplinarnym. Innowacyjność i kreatywność rodzą się z połączenia kanonu klasycznej wiedzy z umiejętnością rozpoznawania i oceniania zjawisk kluczowych dla współczesności – w kulturze, nauce, biznesie. Dlatego właśnie tylko w Kolegium Artes Liberales dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D.

Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska

Studia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska pozwalają na zapoznanie się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Zindywidualizowany program umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu Śródziemnomorza z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Są to studia kulturoznawcze, a więc zapewniają również teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju i w wymiarze interdyscyplinarnym.

Filologia nowogrecka

Osoby zainteresowane współczesną Grecją i Cyprem serdecznie zapraszamy na filologię nowogrecką – stacjonarne studia filologiczno–literaturoznawcze w Pracowni Studiów Helleńskich na Wydziale „Artes Liberales” UW. Nasi studenci nie tylko zdobywają praktyczną znajomość języka nowogreckiego (poziom B2-C1) i kultury nowogreckiej, ale poznają też szeroki kontekst kultury greckiej (historia, literatura, mitologia, starożytna greka, dzieje Bizancjum…), a także korzystają z szerokiej oferty zajęć organizowanych przez studia kulturoznawcze Cywilizacja Śródziemnomorska oraz przez eksperymentalny College of Liberal Arts and Sciences (CLAS).

Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands

Interdisciplinary Studies on Social Change to nowy kierunek studiów przygotowany przez Wydział „Artes Liberales” i Ośrodek Badań nad Migracjami (OBM) UW. Pierwszy nabór na studia odbędzie się w czerwcu i wrześniu 2022 roku. Proponowany program jest wszechstronny, łącząc kulturę z naukami społecznymi. Koncentruje się na najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Osią tematyczną studiów jest szeroko pojęta zmiana społeczna. Zakres studiów dotyczy spraw związanych z pograniczami Europy, w szczególności z Polską i północną częścią Morza Śródziemnego oraz w mniejszym stopniu – z Bałkanami. Wykładowczyniami i wykładowcami są osoby z bogatym doświadczeniem prowadzenia badań naukowych w obszarach oferowanych przez siebie zajęć. Ważną częścią programu stanowią rozbudowane kursy językowe: włoskiego lub hiszpańskiego wraz z zajęciami seminaryjnymi prowadzonymi częściowo w tych językach.