Zaproszenie dla szkół średnich do udziału w projekcie „The Modern Argonauts” – wersja polska.
Invitation to High Schools to participate in the “The Modern Argonauts” project – English version.