Krótkoterminowe praktyki Erasmus+ (SMT-k) sierpień-wrzesień 2023/24 oraz 2024/25

Na stronie internetowej → Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały opublikowane zasady realizacji krótkoterminowych praktyk Erasmus+ w krajach UE i stowarzyszonych z Programem sierpień-wrzesień r.a 2023/2024; październik-lipiec r.a 2024/25.

Konkurs obowiązuje dla mobilności zaplanowanych od 01.08.2024 r. do 31.07.2025 r. i jest skierowany tylko dla studentów i doktorantów UW.