Dziekan Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkursy na stanowisko:

  • stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ogłoszenie),
  • stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ogłoszenie).