Adamandios Korais, Wybór listów

Dział: Historia literatury Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. VI okładka
Autor:
Wydawca:
Redakcja:
Jednostka:

Adamandios Korais - grecki patriota, wielki uczony i lingwista, osiadły w Paryżu jest świadkiem wydarzeń początków Rewolucji Francuskiej, zburzenia Bastylii, czy pogrzebu Woltera, oraz życia rewolucyjnego Paryża które to, były inspiracją listów pisanych do przyjaciela, bogato opisujących nie tylko wydarzenia tamtych czasów, lecz i odczucia samego autora. Talent literacki Koraisa sprawia, że jego listy pozostają w kanonie piśmiennictwa nowogreckiego.

Tom VI: Adamandios Korais, Wybór listów