Utrudzony, Piękna pastereczka, Ofiara Abrahama

Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. I okladka
Autor:
Wydawca:
Redakcja:
Jednostka:

Legenda grecka głosi, że Gorgona ukazuje się czasami załogom statków na Morzu Śródziemnym i zadaje im wciąż to samo pytanie: „zali żyje jeszcze i panuje?”. Gorgona pyta o panowanie króla Aleksandra Wielkiego, ale w istocie pyta o trwanie tradycji greckiej. Seria GORGONY odpowiada twierdząco na to pytanie. Prezentuje starannie wybrane arcydzieła literatury nowogreckiej, zbyt mało znane polskiemu czytelnikowi, a warte poznania na równi z piśmiennictwem starożytnych Hellenów. Autorami przekładów z oryginału nowogreckiego są wykładowcy i studenci Pracowni Studiów Helleńskich w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego.

Przekłady w tomie I: Utrudzony, Bergadis, przekł. Paweł Majewski; Piękna pastereczka, Anonim, przekł. Monika Mikula; Ofiara Abrahama, Witsendzos Kornaros, przekł. Karol Pacan.