Book Cover: Ukraina między Wschodem a Zachodem. Różne oblicza świata Piotra Mohyły. Polska w dziejach Ukrainy.
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Trzy rozprawy wybitnego amerykańskiego profesora Harvard University, jednego z najbardziej znanych w świecie znawców historii Bizancjum i Europy Wschodniej, na temat łaciny w kształtowaniu się tożsamości kulturowej i narodowej Ukrainy, roli dawnej Polski w transmisji dziedzictwa kultury antycznej na Wschód oraz związków z kulturą polską kijowskiego metropolity Piotra Mohyły, organizatora szkolnictwa na Ukrainie i reformatora Kościoła. Bogata bibliografia przedmiotu.