Book Cover: Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864-1918 wobec tradycji antycznej
Autor:
Wydawca:
Redakcja: