SIENKIEWICZ – NOWE ODCZYTANIA. TOM II

Sienkiewicz z innej strony okładka
Autor:
Wydawca:
Redakcja:
Jednostka:

Na zbiorowy tom Sienkiewicz z innej strony złożyły się 24 rozprawy 15 autorów zgromadzone w dwóch częściach: Mały Sienkiewicz i Drobiazgi i pomysły interpretacyjne. Głównym założeniem zbioru była interpretacja tych obszarów twórczości i biografii pisarza, które dotąd nierozpoznane lub słabo bądź fałszywie rozpoznawane, pozostawały w cieniu powszechnie znanej „wielkiej” jego twórczości.
„Współczesna wiedza o Sienkiewiczu, mimo jej wielostronności interpretacyjnej i bogactwa stanu badań, ma tylko częściowy wpływ na uformowany od lat powszechny i stereotypowy obraz pisarstwa autora Trylogii. Twórczość pisarza obrosła mitami i legendami, a szkolne reguły „czytania” obraz ten utrwaliły. Ponadto Sienkiewicz stał się przedmiotem ideologicznych sporów i manipulacji jego dziełami, często pozbawionymi oparcia na rzetelnej ich analizie.
„Ambicją autorów książki było ukazanie „innego Sienkiewicza”, wyłaniającego się z różnych „drobin” tekstów; z „małych” i słabo znanych utworów; z fragmentów znanych, ale widzianych inaczej niż dotąd dzieł. Dotyczy to także biografii pisarza, którą dopiero teraz po ukończeniu monumentalnego wydania jego korespondencji można lepiej i głębiej poznać. Na osobną uwagę zasługują również niezrealizowane pomysły twórcze Sienkiewicza, a wyjaśnienie przyczyn zaniechania, to ważny i pasjonujący temat badawczy.
„W efekcie tom próbuje ukazać to, co dotąd było „ukryte” przed interpretatorem i czytelnikiem, a sam proces „odkrywania” był pasjonującą przygodą badawczą, która znanego pisarza powinna ukazać w nowym i nieoczekiwanym świetle.