Book Cover: Henryk Sienkiewicz. Język – semantyka
Autor:
Wydawca:
Redakcja:
Jednostka:

Przedstawiony mi do zaopiniowania tom poświęcony twórczości Henryka Sienkiewicza łączy prace głównie literaturoznawcze i językoznawcze, prezentując w obrębie tych dziedzin różne nurty naukowe, rozmaitość metod i procedur badawczych, ujęcia analityczne i syntetyczne, a także pewne ujęcia indywidualne. […] Artykuły dotyczą w sposób bezpośredni lub pośredni szczególnego fenomenu, jakim są w kulturze polskiej stale popularne teksty Sienkiewicza, sądzę więc, że zaprezentowane w tomie treści z pewnością zainteresują szerokie grono czytelników, także spoza grona specjalistów. Ze względu na wysoki poziom większości prac czytelnik uzyska duży zasób usystematyzowanych i dobrze uzasadnionych informacji. Z recenzji prof. dra hab. Marka Cybulskiego Każdy ze zgłoszonych do tomu tekstów potwierdza tezę, że pomimo bogatej, liczonej w setki bibliografii istnieją jeszcze w twórczości Sienkiewicza obszary słabo poznane, warte odkrycia, refleksji lub ponownego odczytania. Ze względu na znaczące walory poznawcze, wiele ciekawych, często nowatorskich, odkrywczych interpretacji, recenzowana monografia będzie interesującą lekturą nie tylko dla badaczy, sienkiewiczologów, studentów, ale dla wszystkich humanistów, a zwłaszcza miłośników twórczości Henryka Sienkiewicza.

Z recenzji dr hab. Leonardy Mariak, prof. US