Sienkiewicz tom 7 okładka
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

W dniach 22–23 kwietnia 2016 roku odbyła się kolejna konferencja naukowa
 w ramach projektu badawczego pt. „Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania”. Jej organizatorami byli Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Historyczno-Filologiczny Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Obrady poświęcono rozległej tematyce, a mianowicie twórczości Sienkiewicza interpretowanej z punktu widzenia korespondencji sztuk, a także obecności tej twórczości w mediach. Związki między różnymi dziedzinami sztuki w szerokim rozumieniu, poszukiwanie synestezji czy ekfrastycznych wątków to główne cele autorów wystąpień. Pokłosie konferencji zawiera niniejszy tom. [...]

Autorzy zebranych w książce studiów, starannie udokumentowanych źródłowo, szczegółowo analizują
i dostarczają przekonujących dowodów co do fenomenu trwałości pisarstwa Sienkiewicza: było i jest atrakcyjne tak w porządku osobistej lektury, jak i w porządku masowej kultury; wyjątkowo intrygujące dla ludzi żyjących
w realiach cywilizacyjnych wieku „pary i elektryczności”
 i równie fascynujące dla epoki kina i radia, a obecnie — świata zapisu cyfrowego.