Seria Biblioteka Narodowa, I 336,

Book Cover: Tadeusz Konwicki. Kompleks polski, Mała Apokalipsa
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Świat wszechobecnej fikcji, sennych majaków i wspomnień, w którym nie sposób odróżnić, co jest traumą wyniesioną z przeszłości, a co przytłaczającą teraźniejszością. Polska Konwickiego to kraina zachwianych proporcji, zawieszona w czasie, rozciągająca się u stóp Pałacu Kultury – symbolu radzieckiej obecności w nadwiślańskiej prowincji.

Kompleks polski i Mała Apokalipsa, mimo wyraźnych związków z rzeczywistością drugiej połowy lat siedemdziesiątych, to powieści ukazujące nie tylko doświadczenie ówczesnych Polaków, ale też będące krytyką rozdartej tożsamości mieszkańców państw demokracji ludowej. Konwicki przyczyn katastrofy – późnosocjalistycznego dekadentyzmu i rezygnacji – doszukuje się przecież nie na zewnątrz, ale w nas samych.

 

Konwicki w Kompleksie polskim oraz Małej Apokalipsie poszedł o krok dalej w stosunku do swoich dotychczasowych poszukiwań narracyjnych, radykalniej przekroczył granicę fikcji i wprowadził właściwe autentykowi postacie przypominające jego samego (w Kompleksie w dodatku nazywającą się jak on) i realia warszawskie. W ten sposób jakby wyciągnął świat przedstawiony ponad karty powieści.

ze Wstępu Przemysława Kanieckiego

Dzieła zaprezentowane w niniejszym tomie są wyjątkowe na tle bogatej i różnorodnej twórczości autora. Stanowią kontynuację niektórych wyborów artystycznych Konwickiego – na przykład szczególnie pojmowanego autobiografizmu – a jednocześnie są wyrazem nowej wizji świata, jakiej oczekiwano od literatury po 1976 roku.