Book Cover: Owidiusz. Twórczość. Recepcja. Legenda
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Książka zawiera referaty wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji z okazji Setnego Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego, który odbył się w Warszawie w dniach 16–18 września 2004 roku.