Debaty Artes Liberales: POLSKA – ROSJA. POSZUKIWANIA NOWEJ TOŻSAMOŚCI. PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

Book Cover: Debaty. Tom 11
Autor:
Wydawca:
Redakcja:
Projekt okładki:

W kolejnym tomie „Debat Artes Liberales” prezentujemy zbiór tekstów oparty na materiałach konferencji przeprowadzonej w ramach serii spotkań naukowych pt. Academia in Public Discourse Poland – Russia.
Konferencja ta, zorganizowana z inicjatywy Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych we współpracy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, pomyślana była przez inicjatorów jako inauguracja całej serii spotkań podobnego typu. Okazała się początkiem, który – ze względu na rozwój sytuacji politycznej – nie miał swego ciągu dalszego. Jednak teksty przygotowane do druku po tym pierwszym spotkaniu nie tylko zachowały swoją wartość poznawczą i analityczną, ale zyskały w pewnej mierze na aktualności.
Prezentowany zbiór jest zarysem problematyki badawczej, która ze wszech miar zasługuje na kontynuację już choćby dlatego, że pozwala nam lepiej zrozumieć procesy równoległe, ale odmienne, zróżnicowane i specy czne dla kultury politycznej i historii obu państw i narodów. Większość tekstów ma wartość ponadczasową; są one próbą zmierzenia się ze zmienną rzeczywistością w sposób otwarty i szczery – bez unikania spraw trudnych, bolesnych i drażliwych, bez tego, co nazywamy często językiem po- litycznej poprawności.

(ze wstępu redaktora)