Turquoise diadems and staffs of office: elite costume and insignia of power in Aztec and early colonial Mexico
Autor: Justyna Olko
Wydawca:

Praca jest rozległą analizą ikonograficzną i historyczną ponad 100 źródeł w znacznej mierze dotychczas niepublikowanych i/lub nieanalizowanych. Obejmują one przehiszpańskie rzeźby azteckie, XVI-wieczne manuskrypty piktograficzne oraz źródła pisane, a zwłaszcza teksty w języku nahuatl. Tematyka koncentruje się na repertuarze insygniów i atrybutów władzy (w tym elementów elitarnego stroju) przedhiszpańskich i wczesnokolonialnych tubylczych elit z terenu środkowego Meksyku, głównie grup Indian Nahua. Szczególny nacisk położono na analizę regionalnych konwencji w ikonografii władzy, zarówno przed konkwistą hiszpańską, jak i we wczesnym okresie kolonialnym. Istotnym zagadnieniem poruszonym w rozprawie są także tubylcze strategie w zakresie kontynuacji elementów przedhiszpańskich i adaptacji wpływów hiszpańskich, a w szczególności rola symboli władzy w nowym porządku politycznym. Wreszcie, praca porusza problem atrybutów władzy w kontekście konstrukcji tożsamości elit kolonialnych oraz relacje między strojem "przedstawianym" a faktycznie noszonym w XVI wieku.

O autorze

ZOBACZ BIOGRAM