Book Cover: Tadeusz Zieliński. Listy do Stefana Srebrnego
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Pierwszy tom serii poświęconej życiu i działalności wybitnych uczonych i artystów, którzy w XIX i XX w. odegrali ważną rolę w utrzymywaniu Polski w kręgu kultury śródziemnomorskiej. Książka zawiera zbiór niedrukowanych dotychczas listów (z lat 1919-1944) jednego z najwybitniejszych polskich filologów klasycznych oraz znawcy teatru i dramatu antycznego Tadeusza Zielińskiego do jego ucznia, Stefana Srebrnego.
Książka daje wgląd w relacje między tymi dwoma znakomitymi filologami klasycznymi; to także przyczynek do historii elit okresu międzywojennego i dziejów "międzynarodówki" filologów klasycznych, przede wszystkim jednak cenne źródło wiadomości o samym Tadeuszu Zielińskim.
Tom zamyka studium o teatralnych zainteresowaniach obydwu wybitnych uczonych.