Book Cover: Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Książka zawiera teksty autorów polskich, czeskich, niemieckich, hiszpańskich i greckich, prezentowane na zorganizowanej we Wrocławiu międzynarodowej sesji poświęconej inspiracji Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX w. Tom zawiera spis najważniejszych kierunków badań nad spuścizną antyczną z perspektywy różnych dyscyplin i punktów widzenia (filolodzy klasyczni, historycy i teoretycy teatru, tłumacze dramatu greckiego, reżyserzy i aktorzy). Książka nie tylko dla filologów i ludzi teatru, ale także dla szerszej publiczności zainteresowanej współczesną kulturą i jej związkami z antykiem.