Druk z okazji Setnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Book Cover: Łacina na ławie oskarżonych
Autor:
Wydawca:

Książka Françoise Waquet „Le latin ou l'Empire du Signe” (Paryż 1998, wersja angielska Londyn-Nowy Jork 2001) sprowokowała dyskusje w wielu środowiskach na całym świecie. Na dyskusję panelową „Sąd nad łaciną”, która odbyła się 10 marca 2004 roku w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego, przybyło ponad sto osób: młodzi uczeni z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji i Polski (uczestnicy sesji poświęconej tradycji klasycznej, zorganizowanej w ramach Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy środkowej i Wschodniej); ponadto studenci i profesorowie oraz niezrzeszeni miłośnicy i wrogowie łaciny. W roli ławników wystąpili członkowie Komisji Neolatynistycznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.