Inteligencja, imperium i cywilizacje w XIX i XX wieku okładka
Autor:
Wydawca:
Redakcja:
Projekt okładki: