Book Cover: Obraz natury w kulturze intelektualnej, literackiej i artystycznej doby staropolskiej
Autor:
Wydawca:
Redakcja:
Projekt okładki:

Prezentowana praca zbiorowa jest panoramicznym spojrzeniem na obecny stan badań nad postrzeganiem natury w Polsce XV–XVIII wieku. Zamieszczono w niej rozprawy omawiające zarówno principia wczesnonowożytnej wiedzy o naturze, uwarunkowania sposobów jej rozumienia i doświadczania, jak i przykłady jej imaginatywnych oraz praktycznie zorientowanych transformacji.