Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe. Tom 7–9

Book Cover: Pomniki prawa doby renesansu w Europie Środkowo-Wschodniej. Juliusz Bardach, Marek Kuryłowicz
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Tom poświęcony historii prawa; zawiera studium prof. Juliusza Bardacha, wybitnego historyka ustroju i prawa Polski i Litwy oraz prof. Marka Kuryłowicza, autora licznych monografii i prac z zakresu prawa rzymskiego. W części pierwszej tomu (autorstwa prof. J. Bardacha) ukazany został wpływ prawa rzymskiego na genezę i rozwój Statutów Wielkiego Księstwa Litewskiego, które w dziedzinie kodyfikacji prawa wyprzedziło Koronę. Studium prof. M. Kuryłowicza przedstawia historię oraz program ideowy Akademii Zamojskiej, a także historię i zakres nauczania prawa w tej placówce w świetle wybranych łacińskich tekstów źródłowych.