Book Cover: Abychmy w ten przekład pilnie weźrzeli. Wobec tłumaczenia tekstów dawnych
Abychmy w ten przekład pilnie weźrzeli. Wobec tłumaczenia tekstów dawnych
Antiquity and We at the Centre for Studies on the Classical Tradition okładka
Antiquity and We at the Centre for Studies on the Classical Tradition
Antyk i my w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną okładka
Antyk i my w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. I okladka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. I
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. I okladka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. II
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. I okladka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. III
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. IV-V okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. IV
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. IX–X okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. IX
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. IV-V okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. V
Dział: Historia literatury Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. VI okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. VI
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. VII okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. VII
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. VIII. okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. VIII
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. IX–X okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. X
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. XI
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. XI
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. XII
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. XII
AGN Tom 1 okladka
Atlas ukraińskich gwar nadsańskich opracowany na podstawie zapisów terenowych Stefana Hrabca. Tom 1
ANG Tom 2 okładka
Atlas ukraińskich gwar nadsańskich opracowany na podstawie zapisów terenowych Stefana Hrabca. Tom 2
Birthday Beasts’ Book. Where Human Roads Cross Animal Trails... Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer okładka
Birthday Beasts’ Book. Where Human Roads Cross Animal Trails... Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer
Cicero vortit barbare. Przekłady mówcy jako narzędzie manipulacji ideologicznej okładka
Cicero vortit barbare. Przekłady mówcy jako narzędzie manipulacji ideologicznej
Classical Antiquity on Communist Stage in Poland. Ancient Theatre as an Ideological Medium. A Critical Review okładka
Classical Antiquity on Communist Stage in Poland. Ancient Theatre as an Ideological Medium. A Critical Review
Collegium okładka
Collegium – college – kolegium.
Kamil Wielecki, okładka książki
Coping with Uncertainty. Petty Traders in Post-Soviet Russia
Cypr. Dzieje, literatura, kultura. T. I okładka
Cypr. Dzieje, literatura, kultura. T. I
Cypr. Dzieje, literatura, kultura. T. II okładka
Cypr. Dzieje, literatura, kultura. T. II
czytane pod skreśleniem okladka
Czytane pod skreśleniem. Sienkiewiczowskie bruliony nowel jako wskazówki do analizy procesu twórczego
Dawne elity. Słowo i gest okładka
Dawne elity. Słowo i gest
Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku okładka
Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku
De amicitia_cover
De amicitia. Transdisciplinary Studies on Friendship
Debaty tom I
Debaty. Tom 1
debaty tom II
Debaty. Tom 2
Debaty tom III
Debaty. Tom 3
Debaty tom IV
Debaty. Tom 4
Debaty Artes Liberales – tom V
Debaty. Tom 5
debaty artes liberales tom 6
Debaty. Tom 6
debaty artes liberales tom 7
Debaty. Tom 7
Debaty Artes Liberales – tom VIII
Debaty. Tom 8
Debaty tom 9
Debaty. Tom 9
Debaty tom 10
Debaty. Tom 10
Book Cover: Debaty. Tom 11
Debaty. Tom 11
Book Cover: Dialog kultur Vostoka i Zapada v epohu globalizacii
Dialog kultur Vostoka i Zapada v epohu globalizacii
Dowcip trwający dwa i pół roku. Okładka
Dowcip trwający dwa i pół roku. Obraz Nagiej Wyspy w serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku
Dwudziestowieczna Grecja oczami polskich podróżników okładka
Dwudziestowieczna Grecja oczami polskich podróżników
Early Modern Humanism and Postmodern Antihumanism in Dialogue okładka
Early Modern Humanism and Postmodern Antihumanism in Dialogue
Epistulae Latinae Ioannis Dantisci a. 1537 (Ioannes Dantiscus' Latin letters, 1537) okładka
Epistulae Latinae Ioannis Dantisci a. 1537 (Ioannes Dantiscus' Latin letters, 1537)
Epistulae Sigismundi de Herberstein et Ioannis Dantisci (Ioannes Dantiscus’ correspondence with Sigmund von Herberstein) okładka
Epistulae Sigismundi de Herberstein et Ioannis Dantisci (Ioannes Dantiscus’ correspondence with Sigmund von Herberstein)
Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny okładka
Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. okładka
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans.
Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy okładka
Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy.
Fluks, okładka
Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych
Book Cover: Gamification Critical Approaches
Gamification Critical Approaches
Book Cover: Humanistyka, która nadchodzi. W poszukiwaniu kondycji transkulturowej
Humanistyka, która nadchodzi. W poszukiwaniu kondycji transkulturowej
Imaging Suli: Interactions between Philhellenic Ideas and Greek Identity Discourse okładka
Imaging Suli: Interactions between Philhellenic Ideas and Greek Identity Discourse
Imperium i nostalgia. „Styl późny” w kulturze portugalskiej okładka
Imperium i nostalgia. „Styl późny” w kulturze portugalskiej
Inteligencja, imperium i cywilizacje w XIX i XX wieku okładka
Inteligencja, imperium i cywilizacje w XIX i XX wieku
Inventory of Ioannes Dantiscus' German-language correspondence, a. 1500-1548 okładka
Inventory of Ioannes Dantiscus' German-language correspondence, a. 1500-1548
Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. okladka
Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. Wczesna „Solidarność” i Czarne Protesty
Zalewska, Zeromski, okladka książki
Legenda i lektura. O „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego
Book Cover: Liberal Arts and Risks for Freedom
Liberal Arts and Risks for Freedom
Book Cover: Liberal Education and We
Liberal Education and We
Łacina jako język elit okładka
Łacina jako język elit
Macedonia: Land, Region, Borderland okładka
Macedonia: Land, Region, Borderland
Mały słownik łemkowskiej wsi Bartne okładka
Mały słownik łemkowskiej wsi Bartne
Memory of Old Serbia and the Shaping of Serbian Identity okładka
Memory of Old Serbia and the Shaping of Serbian Identity
Mity sienkiewiczowskie i inne studia tylko o nim OKŁADKA
Mity sienkiewiczowskie i inne studia tylko o nim
Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego okładka
Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego
Na obrzeżach wielkości. Szkice o literaturze XIX i XX wieku okładka
Na obrzeżach wielkości. Szkice o literaturze XIX i XX wieku
Niewłasne lektury. Od pisarstwa w języku wyuczonym do wielości kultur czytania okladka
Niewłasne lektury. Od pisarstwa w języku wyuczonym do wielości kultur czytania
Book Cover: Object in Traditional Modern Greek Dance. Recognitions, Findings, Contexts
Object in Traditional Modern Greek Dance. Recognitions, Findings, Contexts
Szymon Wróbel okładka
Obrazy mimo woli. Wokół obrazu myśli Georges'a Didi-Hubermana
Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach okładka
Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach
Oktawia. Dramat z czasów Nerona okładka
Oktawia. Dramat z czasów Nerona
Our Mythical Childhood... : The Classics and Literature for Children and Young Adults okładka
Our Mythical Childhood... The Classics and Literature for Children and Young Adults
CatalogueOMC
Polish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue
Polonia Reformata okładka
Polonia Reformata. Essays on the Polish Reformation(s)
Book Cover: Polsza – Rossija. Poiski nowoj idienticznosti. Schodstwa i razliczija
Polsza – Rossija. Poiski nowoj idienticznosti. Schodstwa i razliczija
Por-Napoleon-en-Espana okładka
Por Napoleón en España. Los soldados polacos en los Sitios de Zaragoza (1808-1809)
Premodern Rulership and Contemporary Political Power. The King's Body Never Dies okładka
Premodern Rulership and Contemporary Political Power. The King's Body Never Dies
Pro Cicerone Poeta – okładka
Pro Cicerone poeta. Poezja Marka Tulliusza Cycerona na przestrzeni stuleci
Book Cover: Rozliczenie. Doświadczenia i praktyki 1976–1996
Rozliczenie. Doświadczenia i praktyki 1976–1996
SAMOSPALENIA KONWICKIEGO okładka
Samospalenie Konwickiego
Semantyka Rosji na Bałkanach okładka
Semantyka Rosji na Bałkanach
Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny. Okładka
Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny
Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum. Okładka
Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum
Sienkiewicz z innej strony okładka
Sienkiewicz z innej strony
Silent Intelligentsia. A Study of Civilizational Oppression
Silent Intelligentsia. A Study of Civilizational Oppression
Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie okładka
Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie
Sparta w kulturze polskiej. Tom I okładka
Sparta w kulturze polskiej. Tom I
Sparta w kulturze polskiej. Tom II okładka
Sparta w kulturze polskiej. Tom II
sześć szkiców o Zagłobie okładka
Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie
Sztuka jako pozór. Cenzura i inne formy upolityczniania kultury okładka
Sztuka jako pozór. Cenzura i inne formy upolityczniania kultury
OKL_Sienkiewicz-smiech bez postaci
Śmiech Sienkiewicza. Śmiech z Sienkiewicza
Queen of the Wind Maidens. Prologue okładka
Tadeusz Zieliński. Queen of the Wind Maidens. Prologue
Tekst - Tożsamość - Twórca okładka
Tekst – Tożsamość – Twórca. Rozważania o humanistyce współczesnej
The Image of Russia in the Balkans okładka
The Image of Russia in the Balkans
The Traditions of Mediterranean Humanism and the Challenges of Our Times. The Frontiers of Humanity okładka
The Traditions of Mediterranean Humanism and the Challenges of Our Times: the Frontiers of Humanity
Tramwaj zwany uznaniem. okładka
Tramwaj zwany uznaniem
Sienkiewicz tom 7 okładka
Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk
Monografie LIBAL tom I
Ułan-Ude – Warszawa. Dwa goroda, dwa mira, obszczije problemy i nauczno-issledowatielskije wyzowy
Book Cover: Unity of Knowledge
Unity of Knowledge
Book Cover: University-in-différance. Zróżnicowanie w edukacji międzycywilizacyjnej
University-in-différance. Zróżnicowanie w edukacji międzycywilizacyjnej
warszawskie-pasaze okładka
Warszawskie pasaże
Wniebowstąpienia Konwickiego okładka
Wniebowstąpienia Konwickiego
Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach okładka
Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach
Wyraz na ustach zapomniany okładka
Wyraz na ustach zapomniany
Wyspiański, Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku
Wyspiański, Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku
Book Cover: Zachodni wymiar kształtowania się współczesnej Ukrainy
Zachodni wymiar kształtowania się współczesnej Ukrainy
ZADANIE. „CHASKIEL” TADEUSZA RÓŻEWICZA okładka
Zadanie. „Chaskiel” Tadeusza Różewicza
Znaczenie metaforyczne w polskiej tradycji słownikarskiej. Studium leksykologiczno-leksykograficzne okładka
Znaczenie metaforyczne w polskiej tradycji słownikarskiej. Studium leksykologiczno-leksykograficzne