dr hab. Przemysław Kordos

Prodziekan ds. studenckich

prof. dr hab. Katarzyna Marciniak

Prodziekan ds. rozwoju współpracy międzynarodowej, Dyrektor OBTA

dr Teresa Kopczyńska

Pełnomocnik Dziekana ds. finansowo-administracyjnych

dr Elżbieta Olechowska

Sekretarz naukowy