Rada Samorządu Studentów
Wydziału „Artes Liberales”

samorzad@al.uw.edu.pl
/rss.waluw
/rss_wal_uw

Marta Karpowicz

przewodnicząca
ma.karpowicz@student.uw.edu.pl

Julia Lubelska

wiceprzewodnicząca
ja.lubelska@student.uw.edu.pl

Antoni Cesarz

pełnomocnik finansowy

Szymon Czech

koordynator ds. dydaktyki

Jul Pawełczak

Social Media Manager