Jednostki samodzielne

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, stworzony przez Profesora Jerzego Axera, obecnie stanowi część Wydziału „Artes Liberales”. Jest miejscem spotkań wszystkich zainteresowanych antykiem i jego recepcją na przestrzeni stuleci – miejscem dialogu między przedstawicielami różnych środowisk i dyscyplin. To właśnie w takiej formule, zainicjowanej także w postaci serii „Debaty AL” przez Profesora Jana Kieniewicza, który przez wiele lat kierował OBTA, kryje się potencjał i szansa dla kultury antycznej na odgrywanie ważnej roli w XXI wieku.

Strona internetowa Ośrodka→

PROJEKTY BADAWCZE
Kolegium Artes Liberales

Kolegium Artes Liberales to eksperymentalna jednostka dydaktyczna i naukowa Wydziału „Artes Liberales”. Jednostka koordynuje liczne programy badawcze oraz studia I i II stopnia na kierunku artes liberales. Koncepcja studiów powstała w wyniku prac prowadzonych z udziałem profesorów ze Stanów Zjednoczonych i z Europy.

Strona internetowa Kolegium→

Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales

LIBAL nie jest jednym z Laboratoriów Wydziału, to jego część trwała. Ta przestrzeń służy wszystkim i w tym jej interdyscyplinarny urok. Idea takiej przestrzeni pojawiła się wcześniej, wydaje się, że była obecna od początku istnienia OBTA. Był to pomysł prowadzenia debat, spotkań o wymiarze łączącym dawne tradycję rozmowy intelektualnej z nowymi potrzebami sporów naukowych  czytaj dalej →

PROJEKTY BADAWCZE
Center for Research and Practice in Cultural Continuity
Laboratorium/The Cluster „The Past for the Present. International Research and Educational Programme

The Cluster The Past for the Present – International Research and Educational Programme aims at developing a pioneering approach to the reception of Classical Antiquity with a special focus on the contemporary culture. We study the ancient tradition in international and transdisciplinary cooperation as a marker of transformations underway across the world. Looking in the reception mirror and comparing the various images emerging therein, we can better understand each other, and this is crucial for the development of civic societies worldwide. czytaj dalej →

Jednostki badawcze
Komisja Bałkańskie Śródziemnomorze
Pracownia „Speculum Byzantinum”
Komisja „Światy wyobrażone”
Laboratorium Analiz Transformacji Elit i Inteligencji, #Elitylab UW
Laboratorium Filhelleńskie
Laboratorium „Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej XX wieku”
Laboratorium Romantyczne
Laboratorium semiotyczne
Pracownia Ośrodek Badań nad Europejskimi Pograniczami im. „Sofíi Casanovy”
Laboratorium Techno-Humanistyki
Laboratorium „University in Difference. Studium Dekonstrukcji Międzykulturowej i Międzycywilizacyjnej”
Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości”
Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej
Pracownia „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej”
Pracownia Studiów Helleńskich
Laboratorium „Średniowiecze i Mediewalizm
Laboratorium na styku Natury i Kultury
Laboratorium Leadership