A 40 ANNI DALLA LEGGE BASAGLIA: LA FOLLIA, TRA IMMAGINARIO LETTERARIO E REALTÀ PSICHIATRICA
A 40 anni dalla legge Basaglia: la follia, tra immaginario letterario e realtà psichiatrica
Book Cover: Abychmy w ten przekład pilnie weźrzeli. Wobec tłumaczenia tekstów dawnych
Abychmy w ten przekład pilnie weźrzeli. Wobec tłumaczenia tekstów dawnych
Book Cover: AEGAEO – GRAECA. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej
AEGAEO – GRAECA. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej
Book Cover: An Attentive University  in the time of Platform Capitalism
An Attentive University in the time of Platform Capitalism
Book Cover: Anatomia przywództwa charyzmatycznego
Anatomia przywództwa charyzmatycznego
Book Cover: Antiquitates. Od Jana Zamoyskiego do Stefana Cybulskiego
Antiquitates. Od Jana Zamoyskiego do Stefana Cybulskiego
Antiquity and We at the Centre for Studies on the Classical Tradition okładka
Antiquity and We at the Centre for Studies on the Classical Tradition
Antyk i my w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną okładka
Antyk i my w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. I okladka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. I
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. I okladka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. II
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. I okladka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. III
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. IV-V okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. IV
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. IX–X okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. IX
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. IV-V okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. V
Dział: Historia literatury Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. VI okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. VI
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. VII okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. VII
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. VIII. okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. VIII
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. XI
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. XI
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. XII
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. XII
Book Cover: Ateńskie przechadzki
Ateńskie przechadzki
AGN Tom 1 okladka
Atlas ukraińskich gwar nadsańskich opracowany na podstawie zapisów terenowych Stefana Hrabca. Tom 1
ANG Tom 2 okładka
Atlas ukraińskich gwar nadsańskich opracowany na podstawie zapisów terenowych Stefana Hrabca. Tom 2
Autonomia uniwersytetu. Jej przyjaciele i wrogowie
Autonomia uniwersytetu. Jej przyjaciele i wrogowie
Book Cover: Barbajorgos. Książka do nauki języka nowogreckiego
Barbajorgos. Książka do nauki języka nowogreckiego
Book Cover: Beyond Greekness. Studies in contemporary Modern Greek prose
Beyond Greekness. Studies in contemporary Modern Greek prose
Book Cover: Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza – konteksty powieści
Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza – konteksty powieści
Book Cover: Biografia człowieka
Biografia człowieka
Book Cover: Biographical Dictionary of Polish Women Classicists: 20th Century
Biographical Dictionary of Polish Women Classicists: 20th Century
Birthday Beasts’ Book. Where Human Roads Cross Animal Trails... Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer okładka
Birthday Beasts’ Book. Where Human Roads Cross Animal Trails... Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer
Bo królom był równy... Przemówienie Józefa Piłsudskiego przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich 28 czerwca 1927 roku okładka
Bo królom był równy... Przemówienie Józefa Piłsudskiego przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich 28 czerwca 1927 roku
Book Cover: Byzantine Culture in Renaissance and Baroque Poland
Byzantine Culture in Renaissance and Baroque Poland
Book Cover: Cicero’s De officiis in Humanist School Instruction – The Philologus incomparabilis Hieronymus Wolf and His Great Commentary (1563)
Cicero’s De officiis in Humanist School Instruction – The Philologus incomparabilis Hieronymus Wolf and His Great Commentary (1563)
Book Cover: Circoscrivere la follia: Mario Tobino, Alda Merini, Carmelo Samonà
Circoscrivere la follia: Mario Tobino, Alda Merini, Carmelo Samonà
Classical Antiquity on Communist Stage in Poland. Ancient Theatre as an Ideological Medium. A Critical Review okładka
Classical Antiquity on Communist Stage in Poland. Ancient Theatre as an Ideological Medium. A Critical Review
Book Cover: Classical Mythology and Children's Literature... An Alphabetical Odyssey
Classical Mythology and Children's Literature... An Alphabetical Odyssey
Book Cover: Classics and Communism in Theatre. Graeco-Roman Antiquity on the Communist Stage
Classics and Communism in Theatre. Graeco-Roman Antiquity on the Communist Stage
Collegium okładka
Collegium – college – kolegium
Book Cover: Ćwiczenia do elementarza łemkowskiego / Робочий зошыт до лемківского языка
Ćwiczenia do elementarza łemkowskiego / Робочий зошыт до лемківского языка
Cypr. Dzieje, literatura, kultura. T. I okładka
Cypr. Dzieje, literatura, kultura. T. I
Cypr. Dzieje, literatura, kultura. T. II okładka
Cypr. Dzieje, literatura, kultura. T. II
Book Cover: Czarna legenda Mirandy. Polacy w hiszpańskim obozie internowania w Miranda de Ebro 1940–1945
Czarna legenda Mirandy. Polacy w hiszpańskim obozie internowania w Miranda de Ebro 1940–1945
Book Cover: Czesko-polski kalejdoskop literacki
Czesko-polski kalejdoskop literacki
Book Cover: Czystka gatunkowa. Tępienie szczurów jako praktyka kulturowa w Polsce powojennej
Czystka gatunkowa. Tępienie szczurów jako praktyka kulturowa w Polsce powojennej
Book Cover: Czytanie księgi zwierząt. Ciekawość, wyobraźnia, wiedza, wiara
Czytanie księgi zwierząt. Ciekawość, wyobraźnia, wiedza, wiara
Dawne elity. Słowo i gest okładka
Dawne elity. Słowo i gest
Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku okładka
Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku
Book Cover: De viris mulieribusque illustribus
De viris mulieribusque illustribus
Debaty tom I
Debaty. Tom 1
debaty tom II
Debaty. Tom 2
Debaty tom III
Debaty. Tom 3
Debaty tom IV
Debaty. Tom 4
Debaty Artes Liberales – tom V
Debaty. Tom 5
debaty artes liberales tom 6
Debaty. Tom 6
debaty artes liberales tom 7
Debaty. Tom 7
Debaty Artes Liberales – tom VIII
Debaty. Tom 8
Debaty tom 9
Debaty. Tom 9
Debaty tom 10
Debaty. Tom 10
Book Cover: Debaty. Tom 11
Debaty. Tom 11
Book Cover: Der Kliny Fjyśt
Der Kliny Fjyśt
Book Cover: Dialog kultur Vostoka i Zapada v epohu globalizacii
Dialog kultur Vostoka i Zapada v epohu globalizacii
Book Cover: Dijenis Akritas. Opowieść z kresów bizantyńskich.
Dijenis Akritas. Opowieść z kresów bizantyńskich.
Book Cover: Discourse of Ukrainian Identity in the Polish Opinion-Forming Press during the Orange Revolution and the Euromaidan. Media Linguistic Analysis
Discourse of Ukrainian Identity in the Polish Opinion-Forming Press during the Orange Revolution and the Euromaidan. Media Linguistic Analysis
Dowcip trwający dwa i pół roku. Okładka
Dowcip trwający dwa i pół roku. Obraz Nagiej Wyspy w serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku
Dwudziestowieczna Grecja oczami polskich podróżników okładka
Dwudziestowieczna Grecja oczami polskich podróżników
Book Cover: Dzieciństwo w labiryncie getta. Recepcja mitu labiryntu w polskiej literaturze dziecięcej o Zagładzie
Dzieciństwo w labiryncie getta. Recepcja mitu labiryntu w polskiej literaturze dziecięcej o Zagładzie
Book Cover: Ecosophy: a response to the global climate change
Ecosophy: a response to the global climate change
Book Cover: Ekologia interdyscyplinarności
Ekologia interdyscyplinarności
Ekspansja. Kolonializm. Cywilizacja
Ekspansja. Kolonializm. Cywilizacja
Book Cover: Elites of Post-Transformation. The Cases of Central and Eastern European Countries
Elites of Post-Transformation. The Cases of Central and Eastern European Countries
Book Cover: En torno a Dantisco
En torno a Dantisco
Facing Challenges of Identification okładka
Facing Challenges of Identification: Investigating Identities of Buryats and Their Neighbor Peoples
Book Cover: Fałszerstwa i manipulacje w przeszłości i wobec przeszłości
Fałszerstwa i manipulacje w przeszłości i wobec przeszłości
Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny okładka
Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny
Book Cover: Figura heretyka w nowożytnych sporach konfesyjnych
Figura heretyka w nowożytnych sporach konfesyjnych
Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy okładka
Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy.
Fluks, okładka
Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych
Book Cover: French image of the peoples inhabiting Illyrian provinces
French image of the peoples inhabiting Illyrian provinces
Book Cover: Grecja mykeńska a Grecja klasyczna
Grecja mykeńska a Grecja klasyczna
Book Cover: Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej
Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej
Book Cover: Henryk Sienkiewicz. Język – semantyka
Henryk Sienkiewicz. Język – semantyka
Book Cover: Hieroglifem pisane dzieje… Starożytny Wschód w wyobraźni romantyków
Hieroglifem pisane dzieje… Starożytny Wschód w wyobraźni romantyków
Book Cover: Horacy i polski horacjanizm. W dwutysięczną rocznicę śmierci Horacego
Horacy i polski horacjanizm. W dwutysięczną rocznicę śmierci Horacego
Imperium i nostalgia. „Styl późny” w kulturze portugalskiej okładka
Imperium i nostalgia. „Styl późny” w kulturze portugalskiej
Inteligencja, imperium i cywilizacje w XIX i XX wieku okładka
Inteligencja, imperium i cywilizacje w XIX i XX wieku
Book Cover: Jakuckie prace Wacława Sieroszewskiego i zmiany kulturowe narodu Sacha
Jakuckie prace Wacława Sieroszewskiego i zmiany kulturowe narodu Sacha
Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej 3
Jan Kalwin w Polsce. Bibliografia
Book Cover: Język polski na Kresach
Język polski na Kresach
Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku okładka
Joachim Lelewel. Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku
Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej 6
Kancjonały luterańskiego Gdańska 1587-1810. Studium nad źródłami lokalnej niemieckiej pieśni kościelnej
Book Cover: Karol Irzykowski – człowiek sporu, postać sporna
Karol Irzykowski – człowiek sporu, postać sporna
Book Cover: Kiwi z PL. Opowieści performerów
Kiwi z PL. Opowieści performerów
Book Cover: Konteksty dialogiczności. Contexts of Dialogism
Konteksty dialogiczności. Contexts of Dialogism
Book Cover: Konteksty: Między Slavia Latina i Slavia Orthodoxa
Konteksty: Między Slavia Latina i Slavia Orthodoxa
Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. okladka
Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. Wczesna „Solidarność” i Czarne Protesty
Book Cover: Language and Culture Contact Phenomena in the sixteenth century Vocabulario trilingüe in Spanish, Latin, and Nahuatl
Language and Culture Contact Phenomena in the sixteenth century Vocabulario trilingüe in Spanish, Latin, and Nahuatl
Book Cover: Latinitas Hungarica. Łacina w kulturze węgierskiej
Latinitas Hungarica. Łacina w kulturze węgierskiej
Book Cover: Leoncjusza Machierasa Wykład o słodkiej ziemi Cypru „Cronaca”, to jest Kroniką, zwany
Leoncjusza Machierasa Wykład o słodkiej ziemi Cypru „Cronaca”, to jest Kroniką, zwany
Book Cover: Liberal Arts and Risks for Freedom
Liberal Arts and Risks for Freedom
Book Cover: Liberal Education and We
Liberal Education and We
Book Cover: Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku
Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku
Book Cover: Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864-1918 wobec tradycji antycznej
Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864-1918 wobec tradycji antycznej
Łacina jako język elit okładka
Łacina jako język elit
Book Cover: Łacina na ławie oskarżonych
Łacina na ławie oskarżonych
Macedonia: Land, Region, Borderland okładka
Macedonia: Land, Region, Borderland
Mały słownik łemkowskiej wsi Bartne okładka
Mały słownik łemkowskiej wsi Bartne
Memory of Old Serbia and the Shaping of Serbian Identity okładka
Memory of Old Serbia and the Shaping of Serbian Identity
Book Cover: Menćłikkȧjt
Menćłikkȧjt
Book Cover: Mitologia grecka i rzymska. Spotkania ponad czasem
Mitologia grecka i rzymska. Spotkania ponad czasem
Mity sienkiewiczowskie i inne studia tylko o nim OKŁADKA
Mity sienkiewiczowskie i inne studia tylko o nim
Book Cover: Mniejszości i ich języki wobec kryzysu.
Mniejszości i ich języki wobec kryzysu.
Book Cover: Moja pierwsza mitologia. Tom I: Dzieciństwo bogów i ludzi. Przygody herosów
Moja pierwsza mitologia. Tom I: Dzieciństwo bogów i ludzi. Przygody herosów
Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego okładka
Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego
Book Cover: Myńszośći a jejich godki wobec kryzysu
Myńszośći a jejich godki wobec kryzysu
Book Cover: Na scenach jezuickich w dawnej Polsce
Na scenach jezuickich w dawnej Polsce
Book Cover: Narracja, historia, fikcja. Dawne kultury w historiografii i literaturze
Narracja, historia, fikcja. Dawne kultury w historiografii i literaturze
Book Cover: Naturae cognoscere causas…: Schools Endeavour Educational Materials
Naturae cognoscere causas…: Schools Endeavour Educational Materials
Book Cover: Nauki matematyczno-przyrodnicze. Muzykografia. Literatura myślicielska (XIII–XV wiek)
Nauki matematyczno-przyrodnicze. Muzykografia. Literatura myślicielska (XIII–XV wiek)
Niewłasne lektury. Od pisarstwa w języku wyuczonym do wielości kultur czytania okladka
Niewłasne lektury. Od pisarstwa w języku wyuczonym do wielości kultur czytania
Book Cover: Object in Traditional Modern Greek Dance. Recognitions, Findings, Contexts
Object in Traditional Modern Greek Dance. Recognitions, Findings, Contexts
Book Cover: Oblicza orientalizmu
Oblicza orientalizmu
Book Cover: Obraz natury w kulturze intelektualnej, literackiej i artystycznej doby staropolskiej
Obraz natury w kulturze intelektualnej, literackiej i artystycznej doby staropolskiej
Book Cover: Obrazowanie Zagłady. Narracje holokaustowe w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży
Obrazowanie Zagłady. Narracje holokaustowe w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży
Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach okładka
Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach
Book Cover: Okruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona. Studia i szkice
Okruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona. Studia i szkice
Oktawia. Dramat z czasów Nerona okładka
Oktawia. Dramat z czasów Nerona
Book Cover: Ołeksandr Hojsak. Słownik gwary łemkowskiej wsi Wysowa
Ołeksandr Hojsak. Słownik gwary łemkowskiej wsi Wysowa
Book Cover: Our Mythical Education. The Reception of Classical Myth Worldwide in Formal Education, 1900–2020
Our Mythical Education. The Reception of Classical Myth Worldwide in Formal Education, 1900–2020
Book Cover: Owidiusz. Twórczość. Recepcja. Legenda
Owidiusz. Twórczość. Recepcja. Legenda
Book Cover: Panorama lojalności. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku
Panorama lojalności. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku
Book Cover: Piotr Wachenius. Utwory zebrane
Piotr Wachenius. Utwory zebrane
Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu? Warszawa – Kiejdany – Łuck – Zbaraż – Beresteczko okładka
Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu? Warszawa – Kiejdany – Łuck – Zbaraż – Beresteczko
okladka Reformacja 4
Polifonia tradycji. Filozofia praktyczna i teoretyczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Polonia 1795 / Venezia 1797. Morte Ed Eredita Di Due Repubbliche
Polonia 1795 / Venezia 1797. Morte Ed Eredita Di Due Repubbliche
Book Cover: Polsza – Rossija. Poiski nowoj idienticznosti. Schodstwa i razliczija
Polsza – Rossija. Poiski nowoj idienticznosti. Schodstwa i razliczija
Book Cover: Pomniki prawa doby renesansu w Europie Środkowo-Wschodniej. Juliusz Bardach, Marek Kuryłowicz
Pomniki prawa doby renesansu w Europie Środkowo-Wschodniej. Juliusz Bardach, Marek Kuryłowicz
okładka Pour Sa Majesté le Roi ... Rysunki „z antyku” w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Katalog wystawy
Pour Sa Majesté le Roi ... Rysunki „z antyku” w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Katalog wystawy
Book Cover: Przedmioty w tradycyjnym tańcu greckim. Rozpoznania, ustalenia, konteksty
Przedmioty w tradycyjnym tańcu greckim. Rozpoznania, ustalenia, konteksty
Book Cover: Przekład jako aneksja kulturowa dzieła
Przekład jako aneksja kulturowa dzieła
Book Cover: Raptularz Wschodni Juliusza Słowackiego. Tom 1
Raptularz Wschodni Juliusza Słowackiego. Tom 1
Book Cover: Raptularz Wschodni Juliusza Słowackiego. Tom 2
Raptularz Wschodni Juliusza Słowackiego. Tom 2
Book Cover: Raptularz Wschodni Juliusza Słowackiego. Tom 3
Raptularz Wschodni Juliusza Słowackiego. Tom 3
Book Cover: Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze
Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze
Book Cover: Relationalism and Transcivilizational Communication
Relationalism and Transcivilizational Communication
Book Cover: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo
Retoryka antyczna i jej dziedzictwo
Book Cover: Rhetoric of Transformation
Rhetoric of Transformation
Book Cover: Rozliczenie. Doświadczenia i praktyki 1976–1996
Rozliczenie. Doświadczenia i praktyki 1976–1996
Book Cover: Searching for Identity: Personal Experiences and Methodological Reflections
Searching for Identity: Personal Experiences and Methodological Reflections
Semantyka Rosji na Bałkanach okładka
Semantyka Rosji na Bałkanach
Book Cover: Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans
Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans
Silent Intelligentsia. A Study of Civilizational Oppression
Silent Intelligentsia. A Study of Civilizational Oppression
Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie okładka
Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie
Book Cover: Słownik polsko-cerkiewnosłowiańsko-ukraiński Teodora Witwickiego z połowy XIX w.
Słownik polsko-cerkiewnosłowiańsko-ukraiński Teodora Witwickiego z połowy XIX w.
Spain – India – Russia . Centres, Borderlands, and Peripheries of Civilisations okładka
Spain – India – Russia. Centres, Borderlands, and Peripheries of Civilisations
Book Cover: Statuty litewskie a prawo rzymskie
Statuty litewskie a prawo rzymskie
Book Cover: Studia nad łaciną średniowieczną w Polsce. Krystyna Weyssenhoff-Brożkowa
Studia nad łaciną średniowieczną w Polsce. Krystyna Weyssenhoff-Brożkowa
Book Cover: Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XIX
Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XIX
Book Cover: Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XVIII
Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XVIII
Book Cover: Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XX
Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XX
Book Cover: Sypałem ziarna maku… Podróż grecka Zbigniewa Herberta
Sypałem ziarna maku… Podróż grecka Zbigniewa Herberta
Jan Kieniewicz, książka, okładka
Szukając trzeciego wyjścia
Book Cover: Tadeusz Zieliński. Autobiografia. Dziennik 1939–1944
Tadeusz Zieliński. Autobiografia. Dziennik 1939–1944
Book Cover: Tadeusz Zieliński. Kultura i rewolucja. Publicystyka z lat 1917–1922
Tadeusz Zieliński. Kultura i rewolucja. Publicystyka z lat 1917–1922
Book Cover: Tadeusz Zieliński. Listy do Stefana Srebrnego
Tadeusz Zieliński. Listy do Stefana Srebrnego
Queen of the Wind Maidens. Prologue okładka
Tadeusz Zieliński. Queen of the Wind Maidens. Prologue
Tekst - Tożsamość - Twórca okładka
Tekst – Tożsamość – Twórca. Rozważania o humanistyce współczesnej
Book Cover: Terra Marique. The Cultural Intercourse Between the European Center and Periphery in Modern Time
Terra Marique. The Cultural Intercourse Between the European Center and Periphery in Modern Time
okladka The Balkan Jews and the minority issue in South-Eastern Europe
The Balkan Jews and the minority issue in South-Eastern Europe
The Image of Russia in the Balkans okładka
The Image of Russia in the Balkans
The Traditions of Mediterranean Humanism and the Challenges of Our Times. The Frontiers of Humanity okładka
The Traditions of Mediterranean Humanism and the Challenges of Our Times: the Frontiers of Humanity
Tlaoxticah in tlahtolli okładka
Tlaoxticah in tlahtolli
Book Cover: Tlitzonpitentzin – Embers – Żar
Tlitzonpitentzin – Embers – Żar
Book Cover: Tradycje antyczne w kulturze europejskiej – perspektywa polska
Tradycje antyczne w kulturze europejskiej – perspektywa polska
Tramwaj zwany uznaniem. okładka
Tramwaj zwany uznaniem
Turquoise diadems and staffs of office: elite costume and insignia of power in Aztec and early colonial Mexico
Turquoise diadems and staffs of office: elite costume and insignia of power in Aztec and early colonial Mexico
Book Cover: Ukraina między Wschodem a Zachodem. Różne oblicza świata Piotra Mohyły. Polska w dziejach Ukrainy.
Ukraina między Wschodem a Zachodem. Różne oblicza świata Piotra Mohyły. Polska w dziejach Ukrainy.
Monografie LIBAL tom I
Ułan-Ude – Warszawa. Dwa goroda, dwa mira, obszczije problemy i nauczno-issledowatielskije wyzowy
Book Cover: Unity of Knowledge
Unity of Knowledge
Book Cover: University-in-différance. Zróżnicowanie w edukacji międzycywilizacyjnej
University-in-différance. Zróżnicowanie w edukacji międzycywilizacyjnej
Book Cover: Uroczystość odnowienia doktoratu Uniwersytetu Warszawskiego prof. Jana Kieniewicza
Uroczystość odnowienia doktoratu Uniwersytetu Warszawskiego prof. Jana Kieniewicza
Book Cover: Uzasadnienia teorii sprawiedliwości. Dziedzictwo Johna Rawlsa
Uzasadnienia teorii sprawiedliwości. Dziedzictwo Johna Rawlsa
Book Cover: Wolność albo śmierć. Polscy filhelleni i powstanie greckie 1821. Wydano w roku 200. rocznicy powstania greckiego
Wolność albo śmierć. Polscy filhelleni i powstanie greckie 1821. Wydano w roku 200. rocznicy powstania greckiego
Book Cover: Wymysiöeryśy komiksa
Wymysiöeryśy komiksa
Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach okładka
Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach
Wyraz na ustach zapomniany okładka
Wyraz na ustach zapomniany
Book Cover: Z dziejów filologii klasycznej w Polsce
Z dziejów filologii klasycznej w Polsce
Z Rzymu do Rzymu okładka
Z Rzymu do Rzymu
Book Cover: Zachodni wymiar kształtowania się współczesnej Ukrainy
Zachodni wymiar kształtowania się współczesnej Ukrainy
ZADANIE. „CHASKIEL” TADEUSZA RÓŻEWICZA okładka
Zadanie. „Chaskiel” Tadeusza Różewicza
Zamach stanu w dawnych społecznościach okładka
Zamach stanu w dawnych społecznościach
Book Cover: Zapiski z Kozielska...
Zapiski z Kozielska...
Znaczenie metaforyczne w polskiej tradycji słownikarskiej. Studium leksykologiczno-leksykograficzne okładka
Znaczenie metaforyczne w polskiej tradycji słownikarskiej. Studium leksykologiczno-leksykograficzne
innowacyjny uniwersytet 4 okładka
ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО: проект і мікропроекти – IV
Book Cover: ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО: проект і мікропроекти – V
ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО: проект і мікропроекти – V
Book Cover: ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО: проект і мікропроекти – І
ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО: проект і мікропроекти – І
Book Cover: ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО: проект і мікропроекти – ІІ
ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО: проект і мікропроекти – ІІ
Book Cover: ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО: проект і мікропроекти – ІІІ
ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО: проект і мікропроекти – ІІІ
okladka-opowiadania-na-kazda-pore-roku-UW-
Приповідкы на вшыткы поры рока
Book Cover: Чысхаан уонна Аан дойду үрдүнэн Айылҕа туругун уларыйыыта (Ирбэт тоҥ ууллуута) [Chyskhaan: The Lord of the Cold and Global Climate Change (Ice Melting)]
Чысхаан уонна Аан дойду үрдүнэн Айылҕа туругун уларыйыыта (Ирбэт тоҥ ууллуута) [Chyskhaan: The Lord of the Cold and Global Climate Change (Ice Melting)]