Select Page

Autor: Wydział Administracja

Prof. Paweł Stępień w cyklu „Czytaj z UW”

– Autor wydanej niemal sto lat temu książki uczy nas głębokiego namysłu nad metodą badania przeszłości, podkreśla potrzebę rozumienia własnej teraźniejszości, ale także stawia ważne pytania dotyczące przyszłości – tak prof. Paweł Stępień mówi o książce Państwo Boże osiemnastowiecznych filozofów w piątym odcinku trzeciej edycji cyklu czytelniczego Czytaj z UW. Czytaj z UW to cykl czytelniczy realizowany we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie. Naukowcy, bibliotekarze i pracownicy administracyjni Uniwersytetu Warszawskiego w krótkich odcinkach zachęcają do przeczytania wybranych przez siebie książek, które można znaleźć na półkach w BUW-ie. W pierwszym odcinku obecnego cyklu wystąpił dr hab. Przemysław...

więcej

Dr hab. Przemysław Kordos: „Grecja w inicjatywie Trójmorza…”

Dr hab. Przemysław Kordos weźmie udział w seminarium pt. Grecja w inicjatywie Trójmorza: kultura, literatura i komunikacja społeczna zorganizowanym przez Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Seminarium odbędzie się 5 marca 2024 r. o godz. 12.00 w bibliotece Instytutu Studiów Politycznych PAN (ul. Oleandrów...

więcej

Oceń newsletter Wydziału

Chcemy poznać Wasze zdanie na temat newslettera Wydziału „Artes Liberales” i sprawić, aby był jeszcze lepszy! Dlatego serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie oceniającej. Wasze opinie są dla nas niezwykle cenne!...

więcej

Seminarium Centrum Badania Ryzyka Systemowego

20 lutego 2024 r. o godz. 19.30 odbędzie się seminarium organizowane przez Centrum Badania Ryzyka Systemowego. Gościem seminarium będzie dr Yoed N. Kenett (Technion – Israel Institute of Technology), który przedstawi referat pt. Empirically investigating the complexity of aesthetics. Abstrakt dostępny → tutaj. Seminarium odbędzie się stacjonarnie (ul. Dobra 56/66, sala 2.90) oraz online (zoom; Meeting ID:974 1890 7563,...

więcej

Erasmus w roku akademickim 2024/25

Rekrutacja na studia częściowe ERASMUS w roku akademickim 2024/25: w pliku znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat tegorocznej rekrutacji, w tym terminarz oraz wymagania. W tym roku rekrutacja jest prowadzona równolegle mailowo oraz przez USOS. Uwaga! Z uwagi na nieodległy termin nadsyłania zgłoszeń, spowodowany późniejszym niż w latach ubiegłych ogłoszeniem tegorocznej rekrutacji, osoby zainteresowane nie powinny zwlekać z decyzją o wzięciu udziału w...

więcej

Informacja o wynikach konkursu na stypendium w projekcie EDUCAT(H)UM

Podczas posiedzenia 21.01.2024 komisja stypendialna kierowana przez dr Krzysztofa Skoniecznego w projekcie NCN OPUS LAP EDUCAT(H)UM „Education at the Frontiers of the Human: The Challenge of New Technologies” 2021/43/I/HS6/00848, rozpatrująca wnioski w konkursie na stanowisko doktoranta zdecydowała o przyznaniu stypendium mgr Martynie Popławskiej. Zgodnie z § 3 pkt 12 regulaminu przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.), od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje...

więcej

9 lutego: Międzynarodowy Dzień Języka Greckiego

Międzynarodowy Dzień Języka Greckiego został ustanowiony w 2017 roku dla podkreślenia wkładu języka greckiego w naukę, kulturę, filozofię i literaturę świata. Język grecki miał duży wpływ na rozwój kultury światowej, stanowiąc fundament dla wielu dziedzin wiedzy. Dziedzictwo języka greckiego przyczyniło się do kształtowania podstawowej myśli filozoficznej, której idee wciąż są istotne w dzisiejszym społeczeństwie. Ponadto wielu kluczowych terminów naukowych, medycznych i matematycznych wywodzi się bezpośrednio z tego języka, co podkreśla uniwersalność i trwałość tego języka dla dzisiejszego świata. Międzynarodowy Dzień Języka Greckiego jest okazją, by przypomnieć o głębokim wpływie języka Grecji na rozwój cywilizacji i kultury, co czyni go...

więcej

Wyjazdy badawcze

W ramach mobilności wyjazdowej dla studentów i doktorantów Działanie IDUB IV.2.2 daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację komponentu badawczego. W Programie mogą wziąć udział wyłącznie studenci i doktoranci UW, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazdy na studia częściowe w ramach jednego z trzech konkursów programów stypendialnych realizowanych na UW: (1) oferty stypendialnej wynikającej z ogólnouniwersyteckich umów o bezpośredniej współpracy koordynowanych przez BWZ (umowy bilateralne), (2) programu Erasmus + „Mobilność edukacyjna – kraje programu lub kraje trzecie niestowarzyszone w ramach KA131”:wyjazdy na studia częściowe do uczelni 4EU+; (3) programu Swiss European Mobility Programme – SEMP wyjazdy do uczelni 4EU+. Głównym elementem udziału w Programie jest plan badawczy,...

więcej

Zebrania wyborcze na Wydziale „Artes Liberales”

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału „Artes Liberales” wyznacza zebranie wyborcze na Wydziale „Artes Liberales”: Na dzień 1 lutego 2024 r. od godz. 10.00 – zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: wybór elektora do Kolegium Elektorów UW; wybór członków Rady Wydziału; wybór członków Kolegium Elektorów Wydziału. Na dzień 1 lutego 2024 r. od godz. 10.45 – zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich: wybór elektorów do Kolegium Elektorów UW; wybór członków Rady Wydziału; wybór członków Kolegium Elektorów Wydziału. Na dzień 1 lutego 2024 r. od godz. 11.30 – zebranie wyborcze doktorów habilitowanych: wybór elektorów do Kolegium Elektorów UW. Na dzień 1 lutego 2024 r. od...

więcej

Dr Julia Lewandowska: wykład w European Institute of the Mediterranea

Dr Julia Lewandowska ma przyjemność być gościnią w European Institute of the Mediterranean w ramach cyklu wykładów „Aula Mediterranea”. Dr Julia Lewandowska przedstawi wykład pt. „Te daré alas de águila y pies de ciervo”: identidad y alteridad en la escritura de las monjas de la primera edad moderna dotyczący pojęcia odmienności w autobiografiach duchowych pisarek zakonnych wczesnej nowożytności w Hiszpanii. Wydarzenie odbędzie się czwartek, 11.01.2024 o godzinie 18.30 i będzie streamingowana na kanale youtube Instytutu. Więcej...

więcej

Dni mobilności na UW 10–12 stycznia

W dniach 10 –12 stycznia 2024 r. odbywają się dni mobilności pod hasłem „ERASMUS, why not?”. W ramach wydarzenia będzie szereg spotkań z przedstawicielami Biura Współpracy z Zagranicą oraz Erasmus Student Network UW na temat m.in. różnych typów mobilności. Spotkania w formie stacjonarnej lub on-line. Więcej szczegółów znajduje się na stronie...

więcej

Podsumowanie projektu badawczego „Kultura dla Natury” (2023)

4 grudnia 2023 roku na seminarium organizowanym przez Urząd m.st. Warszawa mgr Magdalena Krzosek-Hołody zaprezentowała raport końcowy z projektu „Kultura dla Natury”, realizowanego we współpracy z Biurem Kultury w ramach stypendium badawczego. Badanie dotyczyło tego, w jaki sposób warszawskie instytucje kultury i organizacje pozarządowe wykorzystują miejskie tereny zieleni oraz prowadzą działania o charakterze edukacji środowiskowej. Z całością raportu można zapoznać się → na tej stronie. Raport zostanie również zamieszczony w nowopowstającym warszawskim Banku Informacji o Mieście. W związku z badaniem opublikowano także artykuł w Kwartalniku Architektonicznym „Rzut” zatytułowany: Wychodzenie za róg (nr +33/2023, „Planowanie”, ss. 58-66) autorstwa Magdaleny Krzosek-Hołody oraz...

więcej

„Pablo Picasso w Polsce”: relacja z konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pablo Picasso w Polsce. Sierpień-wrzesień 1948 r.” z cyklu Spotkania Polsko-Hiszpańskie W dniu 8 grudnia 2023 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Pablo Picasso w Polsce. Sierpień-wrzesień 1948 r.” z cyklu Spotkania Polsko-Hiszpańskie, tradycyjnie już zorganizowana przez Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ambasadę Hiszpanii w Polsce pod patronatem honorowym J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzego Z. Nowaka oraz patronatem Ambasady Hiszpanii w Polsce. Konferencję otworzyli: J.E. Ambasador Hiszpanii w Polsce Pan Ramiro Fernández oraz J.M. Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Ewa Krogulec. Gości przywitała Prodziekan Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna...

więcej

Słowo Roku 2023

Uniwersytet Warszawski zaprasza do udziału w plebiscycie na najważniejsze słowo ostatnich dwunastu miesięcy. Uczestnicy plebiscytu mogą wybrać jedno z dwudziestu proponowanych słów i wyrażeń. Wśród tegorocznych propozycji znajdują się m.in.: granatnik, inflacja, patodeweloperka, sztuczna inteligencja (Al), zboże. O wynikach głosowania zadecydują internauci oraz kapituła językoznawców. Głos w plebiscycie Słowo Roku 2023 można oddać do końca grudnia poprzez formularz na stronie sloworoku.uw.edu.pl. Wyniki plebiscytu i werdykt kapituły zostaną ogłoszone podczas briefingu prasowego, który odbędzie się 4 stycznia. Więcej informacji znajduje się w komunikacie na stronie...

więcej

Seminarium #Elitylab UW

#Elitylab UW. Laboratorium Analiz Transformacji Elit i Inteligencji oraz studenci II stopnia kierunku artes liberales zapraszają na seminarium, na którym wystąpi dr Magda Szcześniak. Tematem seminarium będzie jej książka pt. „Poruszeni. Awans i emocje w socjalistycznej Polsce” (Warszawa 2023). Po wystąpieniu przewidziano dyskusję. Seminarium odbędzie się 13 grudnia 2023 r. (środa), w godz. 14.15–16.15 w Kolegium Artes Liberales (ul. Dobra 72, sala konferencyjna numer...

więcej

Konkurs na stypendium w grancie OPUS LAP EDUCAT(H)UM

Informacja o konkursie na stypendium dla doktoranta/doktorantki w grancie OPUS LAP EDUCAT(H)UM „Education at the Frontiers of the Human: The Challenge of New Technologies” Zapraszamy doktorantki i doktorantów nauk społecznych i pokrewnych do aplikowania w konkursie na dwuletnie stypendium w wysokości 2250PLN miesięcznie w grancie OPUS LAP EDUCAT(H)UM „Education at the Frontiers of the Human: The Challenge of New Technologies”, kierowanym przez dr. Krzysztofa Skoniecznego. Szczegóły oferty znajdują się na...

więcej

Konferencja: „Pablo Picasso w Polsce. Sierpień-wrzesień 1948 r.”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pablo Picasso w Polsce. Sierpień-wrzesień 1948 r.” z cyklu Spotkań Polsko-Hiszpańskich (8 grudnia 2023 r.) Szanowni Państwo, zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Pablo Picasso w Polsce. Sierpień-wrzesień 1948 r.” z cyklu Spotkań Polsko-Hiszpańskich, organizowaną 8 grudnia 2023 r. na Uniwersytecie Warszawskim przez Wydział „Artes Liberales” UW oraz Ambasadę Hiszpanii w Polsce pod patronatem honorowym J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka oraz patronatem Ambasady Hiszpanii w Polsce Konferencja odbędzie w Warszawie, w piątek, 8 grudnia 2023 r. (Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, ul. Dobra 55, aula 0.410). Języki konferencji: polski i hiszpański (tłumaczenie symultaniczne)....

więcej

Konferencja naukowa „Połączenie dwóch światów”

W dniu 29 listopada 2023 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Połączenie dwóch światów”, zorganizowana z okazji 90. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Panamą przez Ambasadę Republiki Panamy w Polsce oraz Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencję otworzyli: J.E. Ambasador Panamy w Polsce Javier Alcides Bonagas de Gracia, J.M. Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Zygmunt Lalak oraz Prodziekan Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Maciej Abramowicz. W trakcie spotkania zaprezentowano dwa referaty. Dr hab. Jan Stanisław Ciechanowski, prof. UW, z Wydziału „Artes Liberales”, przedstawił zarys dziejów stosunków polsko-panamskich w ostatnich dziewięciu...

więcej

Wykład: „Komunikacja – pedagogika – miłość. Tancerz Mecenasa Kraykowskiego Witolda Gombrowicza a zworniki kultury”

Zapraszamy na wykład dra hab. Marcina Całbeckiego, Profesora Uniwersytetu Gdańskiego, pt. „Komunikacja – pedagogika – miłość. Tancerz Mecenasa Kraykowskiego Witolda Gombrowicza a zworniki kultury”. Wykład odbędzie się we wtorek, 5 grudnia 2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72 (sala...

więcej
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content