Dziekan Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na debatę z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej pt. Przyszłość Polski w Unii EuropejskiejDebata odbędzie się 13 czerwca 2024 r. o godz. 15.30 w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego (Pałac Kazimierzowski).

20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Przyszłość Polski w Unii Europejskiej

1 maja 2004 r., – Polska, wraz z Węgrami, Słowacją, Słowenią, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Cyprem i Maltą, wstąpiła do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie wspólnoty. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej traktowały integrację europejską jako ostateczne przełamanie istniejącego w latach 1945-89 dwubiegunowego podziału Starego Kontynentu. Powiedzenie „tak” dla UE oznacza bezpieczeństwo dla Polski i pozwoliło na wykonanie „cywilizacyjnego skoku”. Duże znaczenie miały fundusze pozyskiwane z Brukseli. Korzyści z akcesji do UE mają nie tylko wymiar finansowy. Ogromne przemiany dokonują się w wielu sferach codziennego życia Polaków.

Jak można zbilansować 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Warto podjąć tego typu debatę zapraszając do dyskusji przedstawicieli istotnych sfer życia społeczno-politycznego, gospodarczo-ekonomicznego, religijno-kulturowego:

Kardynał Kazimierz Nycz – biskup pomocniczy krakowski w latach 1988–2004, biskup diecezjalny koszalińsko-kołobrzeski w latach 2004–2007, arcybiskup metropolita warszawski od 2007, ordynariusz wiernych obrządku wschodniego w Polsce od 2007.

Alojzy Zbigniew Nowak – profesor nauk ekonomicznych. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020–2024. Ponownie w kadencji 2024-2028.

Hanna Stanisława Suchocka – w latach 1992–1993 prezes Rady Ministrów RP, w latach 1997–2000 minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2001–2013 ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim, w latach 2015–2016 pierwsza wiceprzewodnicząca komisji weneckiej.

Danuta Maria Hübner – w latach 1997–1998 szef Kancelarii Prezydenta RP, w latach 2001–2003 szef UKIE, w latach 2003–2004 minister-członek Rady Ministrów w rządzie Leszka Millera, pierwszy reprezentujący Polskę komisarz w Unii Europejskiej (ds. polityki regionalnej), posłanka do Parlamentu Europejskiego VII, VIII i IX kadencji.

Piotr Wilczek – profesor Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016-2021 ambasador RP w Waszyngtonie, od 2022 ambasador RP w Londynie.

Roland Freudenstein – przedstawiciel Fundacji Konrada Adenauera w Polsce w latach 1995-2001, założyciel: Brussels Freedom Hub.

Danuta Jazłowiecka – polska polityk i urzędnik samorządowy, posłanka na Sejm V, VI i X kadencji, deputowana do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji, senator X kadencji.

Moderacja: Maia Mazurkiewicz (Alliance4Europe).

Po zakończeniu debaty – „Rozmowy w kuluarach przy lampce wina”.

Transmisja online

Debata transmitowana na Facebooku.

Wydarzenie rejestrowane.