2 Edycja konkursu w ramach IDUB -Działanie IV.2.2. „Włączanie utalentowanych młodych naukowców do zespołów badawczych” – wyjazdy badawcze dla studentów i doktorantów UW – edycja 2.

Z zasadami konkursu można zapoznać się na stronie IDUB.

Główne zasady finansowania:
Wnioskodawcami mogą być wyłącznie studenci i doktoranci UW, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazdy na studia częściowe w ramach jednego z trzech konkursów programów stypendialnych realizowanych na UW:

  1. oferty stypendialnej wynikającej z ogólnouniwersyteckich umów o bezpośredniej współpracy koordynowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą (dalej „BWZ”) (umowy bilateralne),
  2. programu Erasmus+ „Mobilność edukacyjna – kraje programu w ramach KA131”: wyjazdy na studia częściowe wyłącznie do uczelni partnerskich 4EU+: Uniwersytet Karola (Czechy); Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy); Uniwersytet Paris-Panthéon- Assas (Francja); Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja); Uniwersytet Kopenhaski (Dania); Uniwersytet w Mediolanie (Włochy),
  3. programu Swiss European Mobility Programme – SEMP wyjazdy na studia częściowe wyłącznie do uczelni 4EU+: Uniwersytet Genewski (Szwajcaria).