13 maja 2024 r. obchodziliśmy jubileusz Pracowni Studiów Helleńskich i Laboratorium Filhelleńskiego. Wieczór uświetnili znakomici goście: Pani Niki Kamba, Ambasadorka Republiki Grecji oraz Pan Petros T. Nakuzis, Ambasador Republiki Cypryjskiej, a także wykładowcy, studenci, absolwenci oraz przyjaciele Pracowni i Laboratorium. Wieczór otworzył wykład Profesor Marii Kalinowskiej, która wprowadziła wszystkim w temat związków Polaków z powstaniem greckim. Potem rozmawialiśmy o historii Pracowni Studiów Helleńskich, a następnie prezentowaliśmy najnowsze książki wydane przez członków Pracowni i Laboratorium.

Wieczór zawierał też element niespodzianki, uhonorowaliśmy bowiem jubileusz i wielki wkład w neogrecystykę Pani Profesor Małgorzaty Borowskiej, która od swoich wychowanków i przyjaciół otrzymała książkę „Ateńskie przechadzki” zawierającą przełożone na język polski wybrane opowiadania i eseje Emanuela Roidisa.

„Ateńskie przechadzki”

„Ateńskie przechadzki” do zbiór opowieści i esejów Emanuela Roidisa w tłumaczeniu polskich filhellenów i neogrecystów. Wybór jest efektem wieloletniej pracy nauczycieli, studentów, absolwentów i przyjaciół Pracowni Studiów Helleńskich.

Książka jest wyrazem wdzięczności prof. Małgorzacie Borowskiej – nauczycielce, wychowawczyni, hellenistce, neohellenistce, tłumaczce, animatorce, założycielce i kierowniczce Pracowni Studiów Helleńskich.

Więcej o książce w dziale → Publikacje.

Pracownia Studiów Helleńskich

Pracownia Studiów Helleńskich założona w 1993 r.  prowadzi studia na kierunku filologia nowogrecka, ściśle współpracując z instytucjami naukowymi i kulturalnymi, takimi jak ministerstwo spraw zagranicznych Grecji, ministerstwa edukacji i kultury Grecji oraz Cypru, ambasady Republiki Grecji i Republiki Cypryjskiej, Centrum Języka Greckiego w Salonikach, ateński Teatr Tańców Greckich „Dora Stratu”, polskie Towarzystwo Przyjaciół Grecji oraz ośrodkami akademickimi w Grecji, na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii i w Republice Czeskiej.

Pracownia Studiów Helleńskich od 20 lat jako pierwsza w Polsce przeprowadza egzaminy certyfikacyjne języka nowogreckiego oraz własne projekty naukowe (historia, kultura i literatura Cypru, źródłowa seria wydawnicza „Arcydzieła literatury nowogreckiej”, badania nad tańcem greckim oraz nad historią prawosławia), a także uczestniczy w projektach innych jednostek Wydziału „Artes Liberales”, w tym Laboratorium Filhelleńskim. Pracownią od początku jej powstania kieruje prof. dr hab. Małgorzata Borowska.

Laboratorium Filhelleńskie

Laboratorium skupia badaczy różnych dyscyplin i specjalności, m.in. hellenistów, filologów klasycznych, polonistów, którzy zajmują się szeroko pojętymi zagadnieniami recepcji dziedzictwa greckiego antyku oraz kultury Grecji nowożytnej. Szczególne miejsce w pracach zespołu zajmuje filhellenizm romantyków polskich oraz dziewiętnastowiecznej Europy Środkowej i Wschodniej. Kierownikiem Laboratorium jest prof. dr hab. Maria Kalinowska.