Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki 23. konkursu START, w którym przyznano stypendia 100 młodym naukowcom. Najwięcej stypendiów – szesnaście – otrzymali badaczki i badacze z Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród laureatów jest dr Krzysztof Rybak.

Dr Krzysztof Rybak jest zatrudniony na Wydziale „Artes Liberales” na stanowisku adiunkta. Ukończył kulturoznawstwo – cywilizację śródziemnomorską i studia podyplomowe „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności” (UW). Jest członkiem Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży UW oraz International Research Society for Children’s Literature. Realizował projekty badawcze w ramach grantów przyznanych przez Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na recepcji antyku i na kulturze kierowanej do niedorosłych odbiorców. W „Kulturze Liberalnej” recenzuje książki dla dzieci i młodzieży.

Pełna lista tegorocznych stypendystów znajduje się na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.