Dziekan Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkury na stanowisko:

  • adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” → ogłoszenie,
  • adiunkta (dydaktycznego) w dyscyplinie nauki o kulturze i religii (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kultury i języków Półwyspu Iberyjskiego) → ogłoszenie,
  • adiunkta (badawczo-dydaktycznego) w dyscyplinie nauki o sztuce (pole badawcze – problematyka filmu i nowych mediów ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Łacińskiej) → ogłoszenie,
  • adiunkta (badawczo-dydaktycznego) w dyscyplinie nauki o kulturze i religii (pole badawcze – średniowieczna kultura zachodu) → ogłoszenie,
  • adiunkta (badawczo-dydaktycznego) w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (pole badawcze – problematyka elit społecznych) → ogłoszenie.