Fostering linguistic capital – nowy grant Komisji Europejskiej dla Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową.

Z radością informujemy, że właśnie przyznano nam konsorcyjny grant na projekt. „Fostering Linguistic Capital: A Roadmap for Reversing the Diversity Crisis and Activating Societal Benefits in Europe” (FOSTERLANG, HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-05). Nasze Centrum jest liderem konsorcjum składającego się z 13 instytucji partnerskich: European Language Equality Network, Linguapax International, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenia Wilamowianie, Stowarzyszenia Ruska Bursa, Naja Szkoly, Max Planck Institute for Sociolinguistics, Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, Dublin City University, Universitetet Oslo, University of the Highlands and Islands, University of Wales Trinity Saint David Royal Charter oraz Pädagogische Hochschule Kärnten.

Celem projektu FOSTERLANG jest pozytywna transformacja sposobów ochrony, użytkowania i promocji języków mniejszościowych w Europe w kontekście dynamiki społecznej łączącej języki dominujące i mniejszościowe. W ramach projektu rozwiniemy narzędzia diagnostyczne, które będą służyły rozpoznaniu faktycznej sytuacji języków mniejszościowych i wyzwań stojących przed ich użytkownikami. Ponadto, wypracujemy strategie i pilotażowo wdrożymy inicjatywy ukierunkowane na ochronę i polepszenie sytuacji społecznej oraz ekonomicznej społeczności mniejszościowych. Dzięki nim użytkownicy języków mniejszościowych będą mieli większe szanse lepiej wykorzystywać i rozwijać swój kontestowany obecnie kapitał (wielo)językowy, a zarazem współdziałać w zakresie ochrony i promocji różnorodności językowej w Europie, w tym zwłaszcza budować lepsze strategie w zakresie europejskiej polityki językowej. Nasz projekt wpisuje się w strategiczne priorytety Unii Europejskiej i programu Horizon Europe poprzez wspieranie spójności społecznej uwzględniającej różnorodność społeczności językowych. Najważniejszym rezultatem projektu będzie Mapa Drogowa Kapitału Językowego (Angielski: Linguistic Capital Road Map), która będzie zawierać merytoryczny zestaw rekomendacji dla krótko-, średnio- i długoterminowych efektywnych strategii wspierania różnorodności językowej w  Europie uwzględniającej zarówno grupy rdzenne, jak i migrantów, a także ochrona i promocja wielojęzyczności o charakterze oddolnym.