22 kwietnia 20024 r. w  siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72 odbyło się posiedzenie I Wydziału Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Międzywydziałowego Zespołu Komparatystyki, na którym prezentowana była książka Profesor Krystyny Kardyni-Pelikánovej pt. Czesko-polski kalejdoskop literacki. Problematyka tożsamości, recepcji oraz dialogu międzykulturowego, opublikowana w roku jubileuszowym 100-lecia Polonistyki czeskiej w Wydawnictwie Naukowym Neriton jako Tom XVI serii „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”, redagowanej przez Alinę Nowicką-Jeżową i Krystynę Wierzbicką-Trwogę.

Uroczystość odbyła się z udziałem Władz Wydziału „Artes Liberales” i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Uczestniczyli w nim JE Ambasador Republiki Czeskiej, Dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Poloniści z Czeskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Masaryka w Brnie, i innych środowisk naukowych.

Alina Nowicka-Jeżowa
Przewodnicząca I Wydziału Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Międzywydziałowego Zespołu Komparatystyki