Justyna Majerska-Sznajder, zaangażowana rewitalizatorka języka wilamowskiego, badaczka i członkini Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową, została pierwszą dyrektorką nowo utworzonego muzeum, kierowanego przez społeczność Wilamowian: Muzeum Kultury Wilamowskiej.