11 maja 2024 r. o godzinie 19:30 odbędzie się seminarium Centrum Badania Ryzyka Systemowego.

Seminarium odbędzie się na platformie Zoom (Meeting ID: 930 9148 2503, Passcode:565312).

Referat „Nie ma wody na pustyni? Holoceńskie zmiany warunków hydrologicznych na Nizinie Turańskiej” przedstawi dr Monika Mętrak z Wydziału Biologii UW: https://zeos.uw.edu.pl/pracownicy/dr-monika-metrak/

Stanowisko Ayakagytma The Site na Nizinie Turańskiej w Uzbekistanie, badane od ponad 30 lat przez archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego, dostarczyło licznych artefaktów, pozwalających zrekonstruować wybrane aspekty funkcjonowania kultury keltaminarskiej na tym obszarze. Znaleziska te świadczą o znacznie większym niż dziś rozmiarze jeziora Ayakagytma oraz o osuszaniu klimatu, które rozpoczęło się ok. 6.0 ka BP. Jednak do tej pory nie przeprowadzono rekonstrukcji paleośrodowiska dla tego stanowiska. W ramach wstępnych badań terenowych, prowadzonych w latach 2021-2022, przygotowano szczegółową analizę gleb i osadów z pięciu profili glebowych, zlokalizowanych w gradiencie odległości od dzisiejszego jeziora i obejmujących stanowisko archeologiczne. Wyniki wskazują na obecność małych zbiorników wodnych, rozwijających się periodycznie w Holocenie na Nizinie Turańskiej, powyżej barier geologicznych lub na paleo-terasach rzecznych.