Book Cover: AEGAEO – GRAECA. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej
AEGAEO – GRAECA. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej
Book Cover: Antiquitates. Od Jana Zamoyskiego do Stefana Cybulskiego
Antiquitates. Od Jana Zamoyskiego do Stefana Cybulskiego
Book Cover: Antiquorum non immemores. Polskie Towarzystwo Filologiczne 1893–1993
Antiquorum non immemores. Polskie Towarzystwo Filologiczne 1893–1993
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. I okladka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. I
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. I okladka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. II
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. I okladka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. III
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. IV-V okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. IV
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. IV-V okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. V
Book Cover: Barbajorgos. Książka do nauki języka nowogreckiego
Barbajorgos. Książka do nauki języka nowogreckiego
Bo królom był równy... Przemówienie Józefa Piłsudskiego przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich 28 czerwca 1927 roku okładka
Bo królom był równy... Przemówienie Józefa Piłsudskiego przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich 28 czerwca 1927 roku
Book Cover: Byzantine Culture in Renaissance and Baroque Poland
Byzantine Culture in Renaissance and Baroque Poland
Dawne elity. Słowo i gest okładka
Dawne elity. Słowo i gest
Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku okładka
Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku
Book Cover: En torno a Dantisco
En torno a Dantisco
Epistulae Latinae Ioannis Dantisci a. 1537 (Ioannes Dantiscus' Latin letters, 1537) okładka
Epistulae Latinae Ioannis Dantisci a. 1537 (Ioannes Dantiscus' Latin letters, 1537)
Epistulae Sigismundi de Herberstein et Ioannis Dantisci (Ioannes Dantiscus’ correspondence with Sigmund von Herberstein) okładka
Epistulae Sigismundi de Herberstein et Ioannis Dantisci (Ioannes Dantiscus’ correspondence with Sigmund von Herberstein)
Book Cover: Hieroglifem pisane dzieje… Starożytny Wschód w wyobraźni romantyków
Hieroglifem pisane dzieje… Starożytny Wschód w wyobraźni romantyków
Book Cover: Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu. Rekonesans
Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu. Rekonesans
Inventory of Ioannes Dantiscus' German-language correspondence, a. 1500-1548 okładka
Inventory of Ioannes Dantiscus' German-language correspondence, a. 1500-1548
Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku okładka
Joachim Lelewel. Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku
Book Cover: Konteksty: Między Slavia Latina i Slavia Orthodoxa
Konteksty: Między Slavia Latina i Slavia Orthodoxa
Book Cover: Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864-1918 wobec tradycji antycznej
Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864-1918 wobec tradycji antycznej
Łacina jako język elit okładka
Łacina jako język elit
Book Cover: Łacina na ławie oskarżonych
Łacina na ławie oskarżonych
Book Cover: Na scenach jezuickich w dawnej Polsce
Na scenach jezuickich w dawnej Polsce
Book Cover: Narracja, historia, fikcja. Dawne kultury w historiografii i literaturze
Narracja, historia, fikcja. Dawne kultury w historiografii i literaturze
Book Cover: Nauki matematyczno-przyrodnicze. Muzykografia. Literatura myślicielska (XIII–XV wiek)
Nauki matematyczno-przyrodnicze. Muzykografia. Literatura myślicielska (XIII–XV wiek)
Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach okładka
Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach
Book Cover: Okruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona. Studia i szkice
Okruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona. Studia i szkice
Oktawia. Dramat z czasów Nerona okładka
Oktawia. Dramat z czasów Nerona
Book Cover: Owidiusz. Twórczość. Recepcja. Legenda
Owidiusz. Twórczość. Recepcja. Legenda
Book Cover: Panorama lojalności. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku
Panorama lojalności. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku
Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu? Warszawa – Kiejdany – Łuck – Zbaraż – Beresteczko okładka
Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu? Warszawa – Kiejdany – Łuck – Zbaraż – Beresteczko
Polonia 1795 / Venezia 1797. Morte Ed Eredita Di Due Repubbliche
Polonia 1795 / Venezia 1797. Morte Ed Eredita Di Due Repubbliche
Book Cover: Pomniki prawa doby renesansu w Europie Środkowo-Wschodniej. Juliusz Bardach, Marek Kuryłowicz
Pomniki prawa doby renesansu w Europie Środkowo-Wschodniej. Juliusz Bardach, Marek Kuryłowicz
okładka Pour Sa Majesté le Roi ... Rysunki „z antyku” w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Katalog wystawy
Pour Sa Majesté le Roi ... Rysunki „z antyku” w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Katalog wystawy
Book Cover: Rhetoric of Transformation
Rhetoric of Transformation
Book Cover: Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beiträge zum antiken Theater und zu seinem Nachleben
Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beiträge zum antiken Theater und zu seinem Nachleben
Book Cover: Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans
Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans
Book Cover: Statuty litewskie a prawo rzymskie
Statuty litewskie a prawo rzymskie
Book Cover: Studia nad łaciną średniowieczną w Polsce. Krystyna Weyssenhoff-Brożkowa
Studia nad łaciną średniowieczną w Polsce. Krystyna Weyssenhoff-Brożkowa
Book Cover: Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XIX
Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XIX
Book Cover: Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XVIII
Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XVIII
Book Cover: Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XX
Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XX
Book Cover: Studia Thorunensio-Classica. Tradycje antyczne w Polsce Północnej
Studia Thorunensio-Classica. Tradycje antyczne w Polsce Północnej
Book Cover: Tadeusz Zieliński. Autobiografia. Dziennik 1939–1944
Tadeusz Zieliński. Autobiografia. Dziennik 1939–1944
Book Cover: Tadeusz Zieliński. Listy do Stefana Srebrnego
Tadeusz Zieliński. Listy do Stefana Srebrnego
Book Cover: Terra Marique. The Cultural Intercourse Between the European Center and Periphery in Modern Time
Terra Marique. The Cultural Intercourse Between the European Center and Periphery in Modern Time
Book Cover: Tradycje antyczne w kulturze europejskiej – perspektywa polska
Tradycje antyczne w kulturze europejskiej – perspektywa polska
Turquoise diadems and staffs of office: elite costume and insignia of power in Aztec and early colonial Mexico
Turquoise diadems and staffs of office: elite costume and insignia of power in Aztec and early colonial Mexico
Book Cover: Ukraina między Wschodem a Zachodem. Różne oblicza świata Piotra Mohyły. Polska w dziejach Ukrainy.
Ukraina między Wschodem a Zachodem. Różne oblicza świata Piotra Mohyły. Polska w dziejach Ukrainy.
Book Cover: Unity of Knowledge
Unity of Knowledge
Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach okładka
Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach
Z Rzymu do Rzymu okładka
Z Rzymu do Rzymu
Book Cover: Zachodni wymiar kształtowania się współczesnej Ukrainy
Zachodni wymiar kształtowania się współczesnej Ukrainy
Zamach stanu w dawnych społecznościach okładka
Zamach stanu w dawnych społecznościach