A 40 ANNI DALLA LEGGE BASAGLIA: LA FOLLIA, TRA IMMAGINARIO LETTERARIO E REALTÀ PSICHIATRICA
A 40 anni dalla legge Basaglia: la follia, tra immaginario letterario e realtà psichiatrica
Book Cover: AEGAEO – GRAECA. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej
AEGAEO – GRAECA. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. I okladka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. I
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. I okladka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. II
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. I okladka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. III
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. IV-V okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. IV
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. IX–X okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. IX
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. IV-V okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. V
Dział: Historia literatury Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. VI okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. VI
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. VII okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. VII
Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. VIII. okładka
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. VIII
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. XI
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. XI
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. XII
Arcydzieła literatury nowogreckiej. T. XII
Book Cover: Ateizm. Próba dokończenia projektu
Ateizm. Próba dokończenia projektu
Book Cover: Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza – konteksty powieści
Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza – konteksty powieści
Book Cover: Classics and Class. Greek and Latin Classics and Communism at School
Classics and Class. Greek and Latin Classics and Communism at School
Book Cover: Classics and Communism in Theatre. Graeco-Roman Antiquity on the Communist Stage
Classics and Communism in Theatre. Graeco-Roman Antiquity on the Communist Stage
Cypr. Dzieje, literatura, kultura. T. I okładka
Cypr. Dzieje, literatura, kultura. T. I
Cypr. Dzieje, literatura, kultura. T. II okładka
Cypr. Dzieje, literatura, kultura. T. II
Dawne elity. Słowo i gest okładka
Dawne elity. Słowo i gest
Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku okładka
Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku
Book Cover: Dijenis Akritas. Opowieść z kresów bizantyńskich.
Dijenis Akritas. Opowieść z kresów bizantyńskich.
Dowcip trwający dwa i pół roku. Okładka
Dowcip trwający dwa i pół roku. Obraz Nagiej Wyspy w serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku
Dwudziestowieczna Grecja oczami polskich podróżników okładka
Dwudziestowieczna Grecja oczami polskich podróżników
Ekspansja. Kolonializm. Cywilizacja
Ekspansja. Kolonializm. Cywilizacja
Book Cover: French image of the peoples inhabiting Illyrian provinces
French image of the peoples inhabiting Illyrian provinces
Book Cover: Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej
Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej
Book Cover: Henryk Sienkiewicz. Język – semantyka
Henryk Sienkiewicz. Język – semantyka
Book Cover: Hieroglifem pisane dzieje… Starożytny Wschód w wyobraźni romantyków
Hieroglifem pisane dzieje… Starożytny Wschód w wyobraźni romantyków
Book Cover: Humanistyka, która nadchodzi. W poszukiwaniu kondycji transkulturowej
Humanistyka, która nadchodzi. W poszukiwaniu kondycji transkulturowej
Imperium i nostalgia. „Styl późny” w kulturze portugalskiej okładka
Imperium i nostalgia. „Styl późny” w kulturze portugalskiej
Book Cover: Jakuckie prace Wacława Sieroszewskiego i zmiany kulturowe narodu Sacha
Jakuckie prace Wacława Sieroszewskiego i zmiany kulturowe narodu Sacha
Book Cover: Język polski na Kresach
Język polski na Kresach
Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku okładka
Joachim Lelewel. Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku
Book Cover: Latinitas Hungarica. Łacina w kulturze węgierskiej
Latinitas Hungarica. Łacina w kulturze węgierskiej
Łacina jako język elit okładka
Łacina jako język elit
Book Cover: Łacina na ławie oskarżonych
Łacina na ławie oskarżonych
Macedonia: Land, Region, Borderland okładka
Macedonia: Land, Region, Borderland
Memory of Old Serbia and the Shaping of Serbian Identity okładka
Memory of Old Serbia and the Shaping of Serbian Identity
Mity sienkiewiczowskie i inne studia tylko o nim OKŁADKA
Mity sienkiewiczowskie i inne studia tylko o nim
Book Cover: Na scenach jezuickich w dawnej Polsce
Na scenach jezuickich w dawnej Polsce
Niewłasne lektury. Od pisarstwa w języku wyuczonym do wielości kultur czytania okladka
Niewłasne lektury. Od pisarstwa w języku wyuczonym do wielości kultur czytania
Book Cover: Object in Traditional Modern Greek Dance. Recognitions, Findings, Contexts
Object in Traditional Modern Greek Dance. Recognitions, Findings, Contexts
Book Cover: Oblicza orientalizmu
Oblicza orientalizmu
Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach okładka
Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach
Book Cover: Panorama lojalności. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku
Panorama lojalności. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku
Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu? Warszawa – Kiejdany – Łuck – Zbaraż – Beresteczko okładka
Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu? Warszawa – Kiejdany – Łuck – Zbaraż – Beresteczko
Book Cover: Przedmioty w tradycyjnym tańcu greckim. Rozpoznania, ustalenia, konteksty
Przedmioty w tradycyjnym tańcu greckim. Rozpoznania, ustalenia, konteksty
Book Cover: Raptularz Wschodni Juliusza Słowackiego. Tom 2
Raptularz Wschodni Juliusza Słowackiego. Tom 2
Book Cover: Raptularz Wschodni Juliusza Słowackiego. Tom 3
Raptularz Wschodni Juliusza Słowackiego. Tom 3
Book Cover: Regaining the Past. Yugoslav Legacy in The Period of Transition
Regaining the Past. Yugoslav Legacy in The Period of Transition
Book Cover: Relationalism and Transcivilizational Communication
Relationalism and Transcivilizational Communication
Book Cover: Rhetoric of Transformation
Rhetoric of Transformation
Book Cover: Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beiträge zum antiken Theater und zu seinem Nachleben
Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beiträge zum antiken Theater und zu seinem Nachleben
Semantyka Rosji na Bałkanach okładka
Semantyka Rosji na Bałkanach
Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny. Okładka
Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny
Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum. Okładka
Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum
Sienkiewicz z innej strony okładka
Sienkiewicz z innej strony
sześć szkiców o Zagłobie okładka
Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie
OKL_Sienkiewicz-smiech bez postaci
Śmiech Sienkiewicza. Śmiech z Sienkiewicza
Book Cover: Tadeusz Zieliński. Autobiografia. Dziennik 1939–1944
Tadeusz Zieliński. Autobiografia. Dziennik 1939–1944
Book Cover: Tadeusz Zieliński. Kultura i rewolucja. Publicystyka z lat 1917–1922
Tadeusz Zieliński. Kultura i rewolucja. Publicystyka z lat 1917–1922
okladka The Balkan Jews and the minority issue in South-Eastern Europe
The Balkan Jews and the minority issue in South-Eastern Europe
The Image of Russia in the Balkans okładka
The Image of Russia in the Balkans
Sienkiewicz tom 7 okładka
Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk
Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach okładka
Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach
Wyraz na ustach zapomniany okładka
Wyraz na ustach zapomniany
Book Cover: Zachodni wymiar kształtowania się współczesnej Ukrainy
Zachodni wymiar kształtowania się współczesnej Ukrainy