Select Page

Ludzie

Biogram

Przebieg kariery naukowej:

Doktorat w Instytucie Filologii Klasycznej UW, rozprawa habilitacyjna pt. OIKEIA PRAGMATA. Z dziejów dramatis personae rodzinnej komedii greckiej następców Arystofanesa. Od 2009 profesor zwyczajny.

Kierownik Katedry Literatury Greckiej, Bizantyńskiej i Nowogreckiej w IFK UW (1999-2003), Kierownik Pracowni Studiów Helleńskich IBI AL (od 1997). Członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Komisji Bizantynologicznej PAN,Laboratorium Filehelleńskiego w WAL, Komisji „Bałkańskie Śródziemnomorze” WAL.

Zainteresowania badawcze:
Teatr grecki i łaciński, literatura demotyczna, język staro- i nowogrecki, kultura i literatura nowogrecka (szczególnie twórczość Adamandiosa Koraisa, Makrijanisa, Nikosa Kazandzakisa, pieśni i bajki ludowe).

Projekty naukowe:
W latach 2010–2013 kierownik projektu „Cypr – historia, literatura, kultura” (grant zespołowy NCN NN103175838).

Stypendia naukowe:
Dwukrotnie roczne stypendium na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach, roczne stypendium na Uniwersytecie Ateńskim.

Zainteresowania pozanaukowe: 
Statki, szczególnie żaglowe, literatura historyczno-kryminalna oraz dziecięca, teatr, hippologia.

Publikacje

Książki autorskie:

 • Le théâtre politique d’ Euripide. Problèmes choisis, Warszawa 1989;
 • OIKEIA PRAGMATA. Z dziejów dramatis personae greckiej komedii rodzinnej następców Arystofanesa, Warszawa 1995;
 • Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego, Warszawa 1996, 2002;
 • Barbajorgos. Książka do nauki języka nowogreckiego, Warszawa 2000;
 • Dijenis Akritas. Opowieść z kresów bizantyńskich, Warszawa 1998 (wstęp i tłumaczenie);
 • ORCHESIS. Texts on Ancient Greek Dance. Red. A. Lazou, A. Raftis, M. Borowska, Ateny 2003;
 • Poliajnos: Podstępy wojenne (Polyaenus: Strategemata), Warszawa 2003;
 • Klaudiusz Elian: Opowiastki rozmaite. Listy wieśniaków (Claudius Aelianus Poikile historia, Agroikikai Epistolai), Warszawa 2005.

„Arcydzieła literatury nowogreckiej I–X”, Warszawa 2004-2015:

 • Tom I: Bergadis, Utrudzony (tłumaczenie Paweł Majewski); Anonim, Piękna pastereczka (tłumaczenie Monika Mikuła); Witsendzos Kornaros, Ofiara Abrahama (tłumaczenie Karol Pacan),
 • Tom II: Gminna pieśń Greków. Antologia (wybór, przekład, wstęp i komentarz Małgorzata Borowska),
 • Tom III: Andreas Kalwos, Ody (tłumaczenie Małgorzata Borowska oraz pracownicy i studenci PSH); Dionizjos Solomos, Kobieta z Zakintos, (tłumaczenie Monika Mikuła),
 • Tom IV: Bajki, baśnie i bajdy ludu greckiego. Antologia. Część I (wybrała, przełożyła, wstępem i notami opatrzyła Małgorzata Borowska),
 • Tom V: Bajki, baśnie i bajdy ludu greckiego. Antologia. Część II (tłumaczenie studenci PSH, redakcja i noty Małgorzata Borowska).
 • Tom VI: Korespondecja Adamantiosa Koraisa, przekł. M. Borowska oraz studenci PSH, wstęp, redakcja i noty M. Borowska.
 • Tom VII: A. Korais, Papatrechas, przełożyła, wstępem, przypisami i indeksami opatrzyła M. Borowska, Warszawa 2009;
 • Tom VIII: J. Makrijanis, Topornym piórem. Pamiętniki z powstania greckiego i pierwszych lat wolności, przełożyła, wstępem, przypisami i indeksami opatrzyła M. Borowska;
 • Tom IX: A. Papadiamandis, Sny na różanych wybrzeżach. Wybór opowiadań, przełożyła, wstępem, przypisami, słownikiem i indeksem opatrzyła Małgorzata Borowska, Warszawa 2013;
 • Tom X: A. Papadiamandis, Opowieści wyspy Skiatos. Przekład zbiorowy, redakcja, przypisy, słownik i indeks Małgorzata Borowska.

Książki redagowane i współredagowane (z autorską kontrybucją):

 • Wyspiański –Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku. Redakcja naukowa M. Borowska, M. Kalinowska, P. Kaniecki, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa i AL UW, Warszawa 2012, ISBN AL UW 978-83-63636-08-1, s. 278 (rozdział: Kazandzakis i Herodot. Uwagi o dramacie Melissa, s. 163–180).
 • Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy, pod red. M. Borowskiej, M. Kalinowskiej, K. Tomaszuk, Warszawa Wydawnictwo UW 2012, ss.404 (rozdział: Konstandinos Kumas, s. 13–20).
 • Cypr – dzieje, literatura, kultura, tomy I–II, praca zbiorowa pod redakcją M. Borowskiej, K. Kordosa i D. Maliszewskiego, Sub Lupa, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64003-06-6, s. 512 + 468 (rozdział: Panorama literatury greckocypryjskiej, ss. 45–170).
 • Sparta w kulturze polskiej. Część I: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie, pod red. M. Borowskiej, M. Kalinowskiej, J. Speiny, K. Tomaszuk, Wydawnictwo Sub Lupa, Warszawa 2014, ss. 558.
 • Eurypides, Tragedie. Tom V (fragmenty). Przekład i opracowanie zbiorowe pod redakcją i ze wstępem M. Borowskiej, ISKŚiO UWr, Wrocław 2015 (seria: Biblioteka antyczna), ISBN 978-83-940893-3-7, ss.739 – przekład/edycja źródłowa.
 • Sparta w kulturze polskiej. Część II: Przekroje, syntezy, konteksty, pod red. M. Borowskiej, M. Kalinowskiej, J. Speiny, K. Tomaszuk, Wydawnictwo Sub Lupa, Warszawa 2015, ss. 411 (rozdział: Leonidas i Temistokles, czyli Sparta i Ateny w greckiej tragedii historycznej XIX w. Przegląd utworów, ss. 77–117).
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content