Select Page

Jednostka: Pracownia Studiów Helleńskich

Karageorgos Sotirios

USOS Sprawdź dyżur Biogram Nazywam się Sotirios Karageorgos. Urodziłem się w Atenach. Jestem absolwentem Katedry Italianistyki, Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2007 prowadzę lektoraty języka greckiego na poziomach początkującym, średnim i zaawansowanym w Szkole Języków Wschodnich Wydziału Orientalistyki UW, oraz na kierunku filologia nowogrecka Wydziału „Artes Liberales” UW. Przygotowuję, weryfikuję i prowadzę egzaminy certyfikacyjne na poziomach średnim i zaawansowanym. Obecnie piszę swoją pracę...

więcej

Kuczara Konrad

USOS Sprawdź dyżur Biogram Doktor historii (PAN), ukrainista, nowogrecysta, adiunkt na Wydziale ,,Artes Liberales” UW. Od 2002 roku związany z filologią nowogrecką. Był stypendystą Rządu Greckiego, Uniwersytetu Ateńskiego, Kijowskiego oraz Uniwersytetu w Strasburgu. Jego zainteresowania naukowo-badawcze związane są z historią i wspóczesną sytuacją prawosławia na świecie. W kręgu tych zainteresowań znajdują się także kultury pogranicza, językoznawstwo, teologia, liturgika i religioznawstwo. Jest członkiem wydziałowych komisji: ,,Bałkańskie Śródziemnomorze’,’ kierowanej przez prof. Jolantę Sujecką, ,,Speculum Byzantinum”, kierowanej przez dr Irinę Tatarową oraz członkiem ,,Międzynarodowego i Międzycywilizacyjnego Studium Dekonstrukcji University in Difference”, którego kierownikiem jest prof. Zoja Morochojewa. Publikacje Lista wybranych publikacjiZobacz wybrane...

więcej

Kalinowska Maria

USOS Sprawdź dyżur Biogram Historyk literatury polskiej okresu romantyzmu. Zainteresowania badawcze: • twórczość „wielkich romantyków polskich” (Mickiewicz, Słowacki, Norwid), zwłaszcza w aspekcie problematyki egzystencjalnej oraz struktury dramatu • dramat romantyczny i jego teatralne inscenizacje • teatr Reduta, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Mieczysława Limanowskiego • edytorstwo i tekstologia utworów romantycznych (zwłaszcza poezji Mickiewicza i Słowackiego) • romantyczna recepcja antyku, ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków, recepcja Grecji antycznej i nowożytnej przez romantyków  •  filhellenizm polski w kontekście europejskim  •  podróż grecka. Problematyka zajęć dydaktycznych: • konwersatoria: literatura polskiego romantyzmu; wiedza o teatrze; edytorstwo i tekstologia – wykłady monograficzne: biografia twórcza Mickiewicza...

więcej

Borowska Małgorzata

USOS Sprawdź dyżur Biogram Przebieg kariery naukowej: Doktorat w Instytucie Filologii Klasycznej UW, rozprawa habilitacyjna pt. OIKEIA PRAGMATA. Z dziejów dramatis personae rodzinnej komedii greckiej następców Arystofanesa. Od 2009 profesor zwyczajny. Kierownik Katedry Literatury Greckiej, Bizantyńskiej i Nowogreckiej w IFK UW (1999-2003), Kierownik Pracowni Studiów Helleńskich IBI AL (od 1997). Członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Komisji Bizantynologicznej PAN,Laboratorium Filehelleńskiego w WAL, Komisji „Bałkańskie Śródziemnomorze” WAL. Zainteresowania badawcze: Teatr grecki i łaciński, literatura demotyczna, język staro- i nowogrecki, kultura i literatura nowogrecka (szczególnie twórczość Adamandiosa Koraisa, Makrijanisa, Nikosa Kazandzakisa, pieśni i bajki ludowe). Projekty naukowe: W latach 2010–2013 kierownik projektu „Cypr...

więcej

Sujecka Jolanta

USOS Sprawdź dyżur Biogram POLE BADAWCZE: historyk literatury i kultury, historyk idei, slawistka, bałkanistka; WYKSZTAŁCENIE: 1974–1978 I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach; 1978–1983 studia slawistyczne: bułgarystyka i jugoslawistyka, Uniwersytet Warszawski, praca magisterska (promotor: Teresa Dąbek-Wirgowa, Wydział Polonistyki UW): „Funkcja symbolu w poezji Jovana Dučicia i Pejo Jolworowa”; 1995 – doktorat (promotor: prof. Teresa Dąbek-Wirgowa, Wydział Polonistyki UW); 2004 – habilitacja (Wydział Polonistyki UW); STYPENDIA: 1990-1992, Fellowship Soros Foundation of Central European University; 1996-1998, Fellowship Soros Foundation of Central European University; 2002, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania kwerendalne w Macedonii; KARIERA: 1983–1985 Instytut Filologii Słowiańskiej UW; 1985 – Instytut...

więcej

Janion Ewa

USOS Sprawdź dyżur Biogram Ewa Róża Janion, dr – Absolwentka Międzynarodowych Studiów Doktoranckich na Wydziale „Artes Liberales” UW, magisterskich Studiów Śródziemnomorskich oraz dwóch kierunków studiów licencjackich: Filologii Nowogreckiej i Italianistyki, obecnie adiunktka na Wydziale „Artes Liberales”. Odbyła roczny staż badawczy w Instytucie Badań Historycznych Greckiej Fundacji Naukowej w Atenach (IHS, NHFR), była też studentką Erasmusa we Florencji, stypendystką w Lipsku, w Salonikach i w Nikozji. W Pracowni Studiów Helleńskich prowadzi zajęcia z literatury XIX i XX wieku i translatorium, a w Kolegium „Artes Liberales” współprowadzi proseminarium z metodologii badań humanistycznych i społecznych. Uczestniczy w realizacji zajęć Lektura Tekstu Artystycznego...

więcej

Kordos Przemysław

USOS Facebook Sprawdź dyżur Biogram Przebieg kariery naukowej: Absolwent Kolegium MISH UW, magister w Instytucie Socjologii (praca dyplomowa: „Dyglosja w Grecji”, pod kierunkiem dr Aliny Kapciak) oraz Instytucie Etnografii i Antropologii Kulturowej (praca dyplomowa: „Kultura tradycyjna na półwyspie Mani, Peloponez”, pod kierunkiem prof. Anny Zadrożyńskiej). Absolwent Podyplomowych Studiów Helleńskich UW. Doktorant na Wydziale Polonistyki, oddelegowany do OBTA UW. Praca doktorska – „Grecja i Grecy w relacjach polskich podróżników XX wieku”, pisana pod kierunkiem prof. Małgorzaty Borowskiej, obroniona w kwietniu 2007 roku. Lektor, a następnie adiunkt w IBIAL/WAL UW. Stypendysta Loukis Papaphilippou Seat of Advancement in Modern Greek at University...

więcej

Sucharski Robert

USOS Sprawdź dyżur Biogram Studia filologii klasycznej (IFK UW, 1986–1992) zakończone w 1992 magisterium pod opieką Prof. Oktawiusza Jurewicza „Nonnos z Panopolis i jego «Parafraza Ewangelii wg Św. Jana»” – tytuł magistra filologii klasycznej (summa cum laude), asystentura w IFK (1992–1998); rozprawa doktorska w 1998 pod opieką Prof. Oktawiusza Jurewicza „Posejdon w świetle tekstów tabliczek w greckim piśmie linearnym B” – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; adiunktura w IFK UW 1998–2001; 2001–2009 adiunktura w OBTA UW/IBI AL UW; kolokwium habilitacyjne w 2006 na podstawie „Aegaeo-Graeca. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej” – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w...

więcej
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content