Select Page

Ludzie

Biogram

Studia filologii klasycznej (IFK UW, 1986–1992) zakończone w 1992 magisterium pod opieką Prof. Oktawiusza Jurewicza „Nonnos z Panopolis i jego «Parafraza Ewangelii wg Św. Jana»” – tytuł magistra filologii klasycznej (summa cum laude), asystentura w IFK (1992–1998);

rozprawa doktorska w 1998 pod opieką Prof. Oktawiusza Jurewicza „Posejdon w świetle tekstów tabliczek w greckim piśmie linearnym B” – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; adiunktura w IFK UW 1998–2001; 2001–2009 adiunktura w OBTA UW/IBI AL UW;

kolokwium habilitacyjne w 2006 na podstawie „Aegaeo-Graeca. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej” – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Od 2009 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.

Od roku 1992 członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego (PTF); 1995-2001 sekretarz generalny PTF; 2001–2005 kanclerz PTF. 1998–2001 kierownik organizacyjny Olimpiady Języka Łacińskiego. Od roku 1999 dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej (MSH). Od roku 1999 sekretarz, dyrektor, prowost, członek Zarządu i następnie Rady Fundacji „Instytut Artes Liberales”. 2008–2012 zastępca dyrektora Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. 2012–2016 prodziekan ds. studenckich na Wydziale „Artes Liberales” UW . Od 2016 dziekan Wydziału „Artes Liberales”.

Staże naukowe:
stypendium Komisji Europejskiej w ramach programu Tempus 1990/91 – studia w Università degli Studi di Bari (Włochy); stypendium Université de Genève (Szwajcaria) 1993/94 – staż; stypendium rządu greckiego 1998 – uczestnictwo w Letniej Szkole Kultury i Języka Greckiego w Πανεπιστήμιο Πατρών (Grecja).

 

Publikacje

 • Posejdon w świetle tekstów tabliczek w greckim piśmie linearnym B (Archiwum Filologiczne LV) KNoKA PAN, Warszawa 2000, ISBN 83-85618-51-1;
 • Aegaeo-Graeca. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej. OBTA DiG, Warszawa 2005, ISBN: 83-7181-379-1;
 • Anton Schneeberger, De bona militum valetudine conservanda liber (edycja tekstu łacińskiego i przekład na język polski, część przypisów) (publikacja wspólna ze St. Ilnickim i T.M. Nowakiem), WIM, IBI AL oraz DiG, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7181-556-0;
 • Ko-ma-we-te-ja, „Eos” LXXXI 1993 [1995], ISSN 0012-7825, ss. 177–181;
 • U-po-jo Po-ti-ni-ja and The Cult of Baetyls (wspólnie z K.T. Witczakiem), „Živa Antika” XLVI 1996, Skopje FYROM, ISSN 0514-7727, ss. 5–12;
 • Quelques observations sur la racine indo-européenne: *h3yeu- / *yeuh3- ‘joindre’, „Linguistica Baltica” V/VI 1996–97, ISSN 1230-3984, ss. 7–10;
 • A-ma-tu-na: Une deesse pylienne retrouvee? [w:] Collectanea Philologica IV. Ignatio Richardo Danka sexagenario oblata, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002 [2003], ISBN: 83 7171-617-6, ss. 27–30;
 • A Gloss On three «Olive-Oil» Tablets (Ugarit, Pylos) Connected With Fertility Rites [w:] The Orient and the Aegean (ed. F.M. Stępniowski), Warsaw 2003, ISBN: 83-919221-2-X, ss. 143–148;
 • Piśmiennictwo Grecji doby egejskiej [w:] Literatura Grecji starożytnej (red. H. Podbielski) vols. I–II, Lublin 2005, Towarzystwo Naukowe KUL (Źródła i monografie 255), ISBN 83-7306-172-X, vol. I, ss. 25–39;
 • Once Again on the Etymology of Megaron [w:] Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. Proceedings of the Colloquium on the Ancient Indo-European Languages and the Early Stages of the Modern Romance, Germanic and Slavonic Languages (28 September – 1 October 2008, Brno) (edd. Kateřina Loudová & Marie Žáková), Masaryk University, Brno 2009, ISBN 978 -80 -210 -4944 -4 ss. 297–305;
 • Ru-ki-to and Lyktos: Problems of Identification, “Graecolatina et Orientalia” XXX-XXXII/2009 [2010], Bratislava, ISSN 0083-4114, ss. 5–14;
 • List Mistrza Arnolda de Villanova do Najjaśniejszego Pana, Króla Aragonii o chronieniu się przed zarazą, „Lekarz wojskowy”, LXXXVIII, 2/2010, ISSN 0024-0745, ss. 197–203 (publikacja wspólna ze Stanisławem Ilnickim);
 • Mysterious Cat (Felis catus – silvestris necnon domesticus) [w:] Birthday Beasts’ Book. Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer (ed. Katarzyna Marciniak), IBI AL, Warszawa 2011, ISBN 978-83-928972-9-3, ss. 401–408;
 • A Few Observations on the Distinctive Features of the Greek Culture [w:] „Colloquia Humanistica” 1 (2012), ss. 125–134;
 • The diachronic influence of Greek on the Polish language. Part I. Greek in PolishA Reconnaissance [w:] Η διαχρονική συμβολή της Ελληνικής σε άλλες γλώσσες (red. Γ. Καναράκης), Αθήνα 2014, ss. 329–385;
 • Język(i) starożytnego Cypru [w:] Cypr. Dzieje, literatura, kultura (red. M. Borowska, P. Kordos, D. Maliszewski), Warszawa 2014, t. II, ss. 1–16;
 • Jeszcze raz w kwestii imienia pierwszego historycznego władcy Polski, „Kwartalnik historyczny” CXXII, 2015, 2, ss. 233–244;
 • Jadwiga Żylińska’s Fabulous Antiquity [w:] Our Mythical Childhood… The Classics and Literature for Children and Young Adults (ed. Katarzyna Marciniak), Leiden-Boston 2016, ss. 120–126;
 • Once Again on the Pella Curse Tablet, „Graeco-Latina Brunensia”, 21/2016/2, ss. 311–315;
 • Ronsardum vidi albo o Jana Kochanowskiego parafrazie wiersza Safony, „Meander” 71/2016, ss. 45–54.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content