Select Page

Jednostka: Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną

Rybak Krzysztof

Ree Sprawdź dyżur Biogram Adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” UW. Absolwent kulturoznawstwa – cywilizacji śródziemnomorskiej (Wydział „AL” UW) i studiów podyplomowych „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności” (UW). Członek Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży UW oraz International Research Society for Children’s Literature. Kierownik projektów „Dziecięca książka informacyjna w XXI wieku: tendencje – metody badań – modele lektury” (Preludium NCN, 2021–2024) i „Oczami dziecka. Zagłada w polskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej po roku 1989” („Diamentowy Grant” MNiSW, 2016–2020). Interesuje się kulturą kierowaną do niedorosłych odbiorców i recepcją antyku, a na łamach „Kultury Liberalnej” publikuje...

więcej

Kaniecki Przemysław

USOS Sprawdź dyżur Biogram Ukończył polonistykę na UMK (2006) i antropologię na UW (2008); doktorat – monografię twórczości Tadeusza Konwickiego – napisał w Instytucie Literatury Polskiej UMK.   Publikacje Lista wybranych publikacjiZobacz wybrane publikacje Książki 2014, Samospalenia Konwickiego, wyd. Sub Lupa, Warszawa, 302 s. 2013, Wniebowstąpienia Konwickiego, wyd. Sub Lupa, Warszawa, 258 s. 2011, W pośpiechu. Tadeusz Konwicki. Rozmawia z Przemysławem Kanieckim, s. 312, wyd. Czarne, Wołowiec. 2008, Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, wyd. UAM [w serii monografii filmów „Classics of Cinema / Klasyka Kina”, red. serii M. Hendrykowska i M. Hendrykowski], Poznań, 151 s. Artykuły 2016, Problematyczna „literackość” komiksów Macieja Sieńczyka, w: Między sztuką a codziennością. W stronę...

więcej

Olechowska Elżbieta

Ree Biogram Filolog klasyczny i medioznawca z wieloletnią praktyką w dziennikarstwie, w zarządzaniu mediami publicznymi, dydaktyce i badaniach naukowych – w Szwajcarii (Université de Genève), Stanach Zjednoczonych (Princeton Institute for Advanced Study), Kanadzie (Canadian Broadcasting Corporation) i od roku 2008/2009 w Polsce (Instytut Badań Iinterdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, od 2012 Wydział „Artes Liberales”). Sekretarz naukowy Wydziału. Dydaktyka Współczesna kultura audiowizualna, recepcja antyku we współczesnej kulturze dziecięcej i młodzieżowej, SF: od literatury starożytnej do kultowych serii telewizyjnych. Bieżące zainteresowania badawcze Etyka porównawcza w mediach w Polsce i na świecie – analiza rozdźwięku między zasadami a praktyką; historia filologii klasycznej (Classics...

więcej

Skolimowska Anna

Sprawdź dyżur Biogram ur. 1967, 1992 magisterium w Instytucie Filologii Klasycznej UW, 1999 doktorat na Wydziale Polonistyki UW, 2015 habilitacja na Wydziale „Artes Liberales” UW; kierownik Pracowni Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej Wydziału „Artes Liberales” UW; specjalizuje się w paleografii łacińskiej, źródłoznawstwie, edytorstwie naukowym, zarówno tradycyjnym, jak i przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych (relacyjne bazy danych, kodowanie tekstu w standardzie TEI); od wielu lat prowadzi prace edytorskie i interpretacyjne nad korespondencją i spuścizną literacką Jana Dantyszka; jej zainteresowania badawcze obejmują także rozmaite aspekty działania renesansowej Respublica Litteraria, a zwłaszcza język i warsztat literacki listów łacińskich w czasach Renesansu oraz...

więcej

Paulouskaya Hanna

Ree Biogram Filolog klasyczny, neolatynistka, badaczka recepcji antyku, adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie (1999). Potem pracowała jako pracownik naukowy w Dziale Starodruków i Książki Rzadkiej w Państwowym Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Grodnie oraz w Instytucie Wiedzy Współczesnej w Grodnie jako lektor języka łacińskiego. Jest autorką dwóch rozpraw doktorskich. Pierwszą, z dziedziny historii, o wykorzystywaniu kronik klasztornych do badania dziejów miasta, przygotowała w Instytucie Historii Akademii Nauk Białorusi i obroniła na Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie (2012). Promotorem pracy był dr hab. Georg Halenczanka. Drugą rozprawę, z literaturoznawstwa, napisaną pod kierunkiem prof. dr....

więcej

Marciniak Katarzyna

USOS Academia Twitter Instagram Facebook Sprawdź dyżur Biogram Katarzyna Marciniak jest filologiem klasycznym oraz italianistką, absolwentką MISH UW. Rozprawę doktorską, poświęconą przekładom Cycerona z greki na łacinę, napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Axera i obroniła summa cum laude na Wydziale Polonistyki UW w 2004 roku. Habilitację uzyskała w 2009, a tytuł naukowy profesora w 2019 roku. Odbyła staże naukowe na uczelniach w Austrii, Niemczech i we Włoszech. W roku 2012 została wybrana do Akademii Młodych Uczonych PAN (pierwsza kadencja). Przez dwie kadencje pełniła funkcję Ambasadora Naukowego Fundacji Alexandra von Humboldta w Polsce. Na Wydziale „Artes Liberales” UW...

więcej

Kordos Przemysław

USOS Facebook Sprawdź dyżur Biogram Przebieg kariery naukowej: Absolwent Kolegium MISH UW, magister w Instytucie Socjologii (praca dyplomowa: „Dyglosja w Grecji”, pod kierunkiem dr Aliny Kapciak) oraz Instytucie Etnografii i Antropologii Kulturowej (praca dyplomowa: „Kultura tradycyjna na półwyspie Mani, Peloponez”, pod kierunkiem prof. Anny Zadrożyńskiej). Absolwent Podyplomowych Studiów Helleńskich UW. Doktorant na Wydziale Polonistyki, oddelegowany do OBTA UW. Praca doktorska – „Grecja i Grecy w relacjach polskich podróżników XX wieku”, pisana pod kierunkiem prof. Małgorzaty Borowskiej, obroniona w kwietniu 2007 roku. Lektor, a następnie adiunkt w IBIAL/WAL UW. Stypendysta Loukis Papaphilippou Seat of Advancement in Modern Greek at University...

więcej

Sucharski Robert

USOS Sprawdź dyżur Biogram Studia filologii klasycznej (IFK UW, 1986–1992) zakończone w 1992 magisterium pod opieką Prof. Oktawiusza Jurewicza „Nonnos z Panopolis i jego «Parafraza Ewangelii wg Św. Jana»” – tytuł magistra filologii klasycznej (summa cum laude), asystentura w IFK (1992–1998); rozprawa doktorska w 1998 pod opieką Prof. Oktawiusza Jurewicza „Posejdon w świetle tekstów tabliczek w greckim piśmie linearnym B” – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; adiunktura w IFK UW 1998–2001; 2001–2009 adiunktura w OBTA UW/IBI AL UW; kolokwium habilitacyjne w 2006 na podstawie „Aegaeo-Graeca. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej” – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w...

więcej
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content