Select Page

Ludzie

Biogram

Filolog klasyczny, neolatynistka, badaczka recepcji antyku, adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie (1999). Potem pracowała jako pracownik naukowy w Dziale Starodruków i Książki Rzadkiej w Państwowym Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Grodnie oraz w Instytucie Wiedzy Współczesnej w Grodnie jako lektor języka łacińskiego.

Jest autorką dwóch rozpraw doktorskich. Pierwszą, z dziedziny historii, o wykorzystywaniu kronik klasztornych do badania dziejów miasta, przygotowała w Instytucie Historii Akademii Nauk Białorusi i obroniła na Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie (2012). Promotorem pracy był dr hab. Georg Halenczanka. Drugą rozprawę, z literaturoznawstwa, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Axera i prof. dr. hab. Zbigniewa Klocha, Hanna Paulouskaya przygotowała i obroniła na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (2013). Rozprawa ta została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku.

Obecnie zajmuje się badaniem recepcji antyku w kulturze Związku Radzieckiego, zaczynając od Rewolucji po czasy późnego ZSRR. Uczestniczy w programie „Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges”, kierowanym przez dr hab. Katarzynę Marciniak prof. UW, w ramach ERC Consolidator Grant.

Zainteresowania naukowe:
neolatynistyka, historia Wielkiego Księstwa Litewskiego, historia kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego, edytorstwo, recepcja antyku, recepcja antyku w kulturze Związku Radzieckiego, kultura rewolucji (szczególnie rewolucji rosyjskich początku XX wieku) i antyk, animacja i kino ZSRR poświęcone mitom greckim i rzymskim, kultura dziecięca i młodzieżowa i antyk (szczególnie na przykładzie ZSRR)

Publikacje

Monografie
Udział w pracach zbiorowych
Wydania źródeł
Artykuły

Galeria

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content