Select Page

Ludzie

Biogram

Filolog klasyczny i medioznawca z wieloletnią praktyką w dziennikarstwie, w zarządzaniu mediami publicznymi, dydaktyce i badaniach naukowych – w Szwajcarii (Université de Genève), Stanach Zjednoczonych (Princeton Institute for Advanced Study), Kanadzie (Canadian Broadcasting Corporation) i od roku 2008/2009 w Polsce (Instytut Badań Iinterdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, od 2012 Wydział „Artes Liberales”). Sekretarz naukowy Wydziału.

Dydaktyka
Współczesna kultura audiowizualna, recepcja antyku we współczesnej kulturze dziecięcej i młodzieżowej, SF: od literatury starożytnej do kultowych serii telewizyjnych.

Bieżące zainteresowania badawcze
Etyka porównawcza w mediach w Polsce i na świecie – analiza rozdźwięku między zasadami a praktyką; historia filologii klasycznej (Classics & Communism, Biographical Dictionary of Women Classicists) i recepcja antyku w literaturze i twórczości audiowizualnej dla młodzieży; adaptacja w filmie i telewizji: teoria i praktyka; teorie mediów.

Publikacje

 • “Ancient Plays on Stage in the Communist Poland” in Classics and Communism in Theatre. David Movrin and Elżbieta Olechowska (eds). Warsaw, Ljubljana: Faculty of “Artes Liberales,” Faculty of Arts, DiG, 2017. [forthcoming]
 • “PEDO MELLON A MINNO, or an Inclusive Concept of Friendship of the First Post-War Generation” in De amicitia. Transdisciplinary Studies in Friendship. Katarzyna Marciniak and Elżbieta Olechowska (eds). Warsaw: OBTA, 2016, 283-294.
 • “J.K. Rowling Exposes the World to Classical Antiquity” in Our Mythical Childhood… The Classics and Literature for Children and Young Adults, Katarzyna Marciniak (ed.) Metaforms. Studies in the Reception of Classical Antiquity 8. Leiden, Boston: Brill, 2016, 384-410.
 • “Aleksander Krawczuk’s Fascinating Antiquity” in Classics and Class. Greek and Latin Classics and Communism at School, David Movrin and Elżbieta Olechowska (eds). Warsaw, Ljubljana: Faculty of “Artes Liberales,” Faculty of Arts, DiG, 2016, 337-357.
 • Classical Antiquity on the Communist Stage in Poland. Ancient Theatre as an Ideological Medium: A Critical Review, Elżbieta Olechowska (ed.). OBTA Studies in Classical Reception. Warsaw: OBTA, 2015.
 • Elżbieta Olechowska, “ Środowiskowe kodeksy dziennikarskie w krajach dojrzałej demokracji,” Nowe Media 8, 2 (2014), 121-136.
 • Elżbieta Olechowska, “Dziennikarz przyzwoity. Porozmawiajmy o samoregulacji w mediach,” Wszystko co najważniejsze, marzec 2014.
 • Elżbieta Olechowska, Bronisław Biliński, a Bolshevik without a Party Card. W: Classics and Communism. Greek and Latin behind the Iron Curtain. Ed. by Gyorgy Karsai, Gabor Klaniczay David Movrin, and Elżbieta Olechowska. Ljubljana: Znanstvena zalozba Filosofske fakultete; Budapest: Collegium Budapest; Warsaw: Faculty of „Artes Liberales” of the University of Warsaw, 2013. pp. 213-235.
 • Polish Literature for Children & Young Adults Inspired by Classical Antiquity: A Catalogue. Ed. by K. Marciniak, E. Olechowska, J. Kłos, M. Kucharski. Warsaw: OBTA, 2013.
 • Latinitas Hungarica. Łacina w kulturze węgierskiej. Koncepcja i wybór tekstów Jerzy Axer i Laszlo Szörenyi. Przełożył z języka węgierskiego Jerzy Snopek. Redaktor naukowy: Elżbieta Olechowska. Warszawa: Wydział „Artes LIberales” UW i Wydawnictwo DiG, 2013.
 • Tadeusz Zieliński (1859-1944). W 150 rocznicę urodzin. Pod redakcją Elżbiety Olechowskiej. Warszawa: IBI AL UW – KNoKA PAN, 2011.
 • Simba the Gentlelion. In: Birthday Beasts’ Book: Where Human Roads Cross Animal Trails. Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer. Warszawa: IBI AL, 2011. (271-300).
 • The Age of International Radio. Radio Canada International, 1945-2007. Oakville, Ont.: Mosaic Press, 2007;
 • Challenges for International Broadcasting. Vol. I – VI. Ed. by E. Olechowska and Howard Aster. Oakville, Ont.: Mosaic Press, 1993-2001;
 • Pro Cn. Plancio et Pro C. Rabirio Postumo, la transmission des textes, Wrocław, Ossolineum, 1984;
 • Pro M. Aemilio Scauro, M. T. Ciceronis Scripta quae manserunt omnia. Fasc. 25 A. Leipzig: B. G. Teubner, 1984;
 • Pro Cn. Plancio, Pro C. Rabirio Postumo, M. T. Ciceronis Scripta quae manserunt omnia. Fasc. 25. Bibliotheca Teubneriana. Leipzig: B. G. Teubner, 1981;
 • Cl. Claudiani de Bello Gildonico: texte établi, traduit et commenté. Leiden: E. J. Brill, 1978.

 

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content