Select Page

Ludzie

Biogram

ur. 1967, 1992 magisterium w Instytucie Filologii Klasycznej UW, 1999 doktorat na Wydziale Polonistyki UW, 2015 habilitacja na Wydziale „Artes Liberales” UW; kierownik Pracowni Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej Wydziału „Artes Liberales” UW; specjalizuje się w paleografii łacińskiej, źródłoznawstwie, edytorstwie naukowym, zarówno tradycyjnym, jak i przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych (relacyjne bazy danych, kodowanie tekstu w standardzie TEI); od wielu lat prowadzi prace edytorskie i interpretacyjne nad korespondencją i spuścizną literacką Jana Dantyszka; jej zainteresowania badawcze obejmują także rozmaite aspekty działania renesansowej Respublica Litteraria, a zwłaszcza język i warsztat literacki listów łacińskich w czasach Renesansu oraz dzieje dawnej książki i księgozbiorów; wykłada paleografię i edytorstwo naukowe z elementami humanistyki cyfrowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz International Association for Neo-Latin Studies (IANLS); reprezentuje Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną Wydziału „Artes Liberales” w radzie doradczej (advisory board) IANLS.

Publikacje

Książki
Publikacje internetowe
Redakcje książek
Redakcje Serii
Studia i artykuły
Przekłady
Recenzje
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content