Select Page

Jednostka: Kolegium Artes Liberales

Hicks Thurston Cleveland

USOS Facebook Twitter Instagram Biogram My primary research interest is in the distribution and behavior of unstudied populations of great apes across Africa’s Congo Basin, in particular of chimpanzees, Pan troglodytes. At every new site where chimpanzees have been studied, they have been found to possess site-specific suites of behavioral traits, argued to represent cultural diversity. Large tracts of forests, particularly in the Northern Democratic Republic of the Congo, remain unexplored, and it is unknown whether or not they are inhabited by apes, or if so, how many apes. By conducting systematic surveys using line transects as well as...

więcej

Wojtyniak Małgorzata

USOS Sprawdź dyżur Biogram Literaturoznawca, historyk kultury. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od roku 2009 członek Laboratorium Sofía Casanova Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną (później IBI, aktualnie WAL UW), współpracowała również z Uniwersytetem w Walencji w latach 2010–2011 jako członek projektu prof. Teresy Ferrer „CATCOM. Las comedias y sus representantes. Base de datos de las comedias mencionadas en la documentación teatral (1540–1700)”. Od roku 2015 wraz z prof. Pawłem Stępniem współtworzy polską ścieżkę międzynarodowego programu Cultural and Intellectual History Between East and West, który powstał z inicjatywy prof. J. Schulte z...

więcej

Choptiany Michał

USOS Academia Biogram Absolwent filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, gdzie studiował również filozofię. W roku 2013 uzyskał doktorat w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy poświęconej teorii retorycznej Pierre’a de la Ramée i jej recepcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Laureat stypendiów START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dołączył do Wydziału „Artes Liberales” w roku 2013 jako finansowany przez Narodowe Centrum Nauki post-doc, a od 2016 zatrudniony jako adiunkt specjalizujący się w historii wczesnonowożytnej kultury umysłowej. W swojej pracy naukowej zajmuje się różnymi aspektami kultury...

więcej

Mizera Michał

USOS Sprawdź dyżur Biogram Główne zainteresowania: historia teatru i dramatu, kultura modernizmu i Młodej Polski, świat antyczny i mitologia grecko-rzymska, recepcja antyku, teatr i dramat współczesny, edukacja, filologia klasyczna Aktualne pola badawcze: kultura ezoteryczna XIX w., teatr narodowy, antyk w PRL, antyk w dramacie europejskim, życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego, teatr Jerzego Grzegorzewskiego, życie i twórczość Moliera, życie i twórczość Tadeusza Zielińskiego, close reading tekstów...

więcej

Stobiecka Monika

USOS Academia Sprawdź dyżur Biogram Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na dwóch kierunkach na Uniwersytecie Warszawskim, historii sztuki (2009-2014) oraz archeologii (2010-2015), studiów doktoranckich na Wydziale „Artes Liberales” (program „Na styku kultury i natury”). Pracę doktorską „Natura artefaktu, kultura eksponatu. Status obiektu archeologicznego w przestrzeni muzeum” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Poprzęckiej i prof. dr hab. Ewy Domańskiej obroniła summa cum laude w 2019 roku. Stypendystka Fundacji z Brzezia Lancorkońskich (2016), Fundacji Kościuszkowskiej (2018, pobyt badawczy na Stanford University), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2019, stypendium START dla najlepszych polskich młodych badaczy). Laureatka konkursów im. Jana Józefa...

więcej

Sullivan John

USOS Biogram John Sullivan is professor of Nahuatl language and culture at the Universidad Autónoma de Zacatecas, visiting professor at the Univeristy of Warsaw, director of the Instituto de docencia e investigación etnológica de Zacatecas (IDIEZ), and director of the Yale Nahuatl Language Summer Program. He has a degree in elementary education from the Escuela Normal „Manuel Ávila Camacho” in Zacatecas, México, a Ph.D. in Literature from the University of California San Diego and was a Guggenheim fellow in 2007. He and other indigenous researchers at IDIEZ have just published Tlahtolxitlauhcayotl. Chicontepec, Veracruz, a monolingual dictionary of Modern Huastecan...

więcej

Konarzewski Marek

USOS Sprawdź dyżur Biogram Prof. Marek Konarzewski jest absolwentem biologii Uniwersytetu w Białymstoku (wcześniej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku). W latach 1991–1993 był stypendystą Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, gdzie pracował z zespole wybitnego amerykańskiego biologa – Jareda Diamonda. Zainteresowania naukowe prof. Konarzewskiego koncentrują się wokół zagadnień z pogranicza ekologii ewolucyjnej, fizjologii i genetyki ptaków i ssaków (lista publikacji naukowych dostępna za pośrednictwem ResearchGate). Miłośnicy literatury popularno-naukowej znają go jako autora polskiego tłumaczenia wyróżnionej nagrodą Pulitzera książki Jareda Diamonda „Strzelby, zarazki, maszyny” (Prószyński i S-ka, 2000), artykułów publikowanych w Gazecie Wyborczej i National Geographic, własnej książki poświęconej ewolucji ludzkiej...

więcej

Szymański Sebastian

Ree Sprawdź dyżur Biogram Ukończyłem Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach których studiowałem filozofię i antropologię kulturową. W 2014 r obroniłem w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk pracę doktorską poświęconą współczesnym koncepcjom sprawiedliwości. Zajmowałem się w niej między innymi problematyką ewolucji zasad sprawiedliwości. Moje zainteresowania badawcze obejmują dwa główne obszary. Pasjonuje mnie rozszerzenie problematyki etycznej na nie-ludzi – na inne zwierzęta i na podmioty sztuczne. Na Wydziale „Artes Liberales” prowadzę m.in. zajęcia poświęcone problematyce relacji między ludźmi i zwierzętami oraz stosunków ludzi z maszynami, którym można przypisać jakąś formę podmiotowości. Interesuję się również filozofią...

więcej

Czetwertyńska Grażyna

USOS Biogram Ukończyła studia na Filologii Klasycznej UW pisząc pracę na temat: „Znaki pogody w Georgikach Wergiliusza na tle tradycji literackiej”. Stopień doktora uzyskała w 2004 roku, jej rozprawa doktorska nosi tytuł „Łacina i kultura antyczna jako składniki systemu edukacyjnego w Polsce współczesnej 1989–2002”. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Polityki i Zarządzania Oświatą na Wydziale Pedagogicznym UW. Wykształcenie uzupełniała także w wielu programach i kursach, na przykład kurs specjalistów w dziedzinie oceniania zewnętrznego The Associated Examining Board in England, Educational Leadership Program Seminar for Deans and School Heads w Pensylwanii, program An International Civic Education Exchange – Teacher...

więcej

Wojtas Paweł

Sprawdź dyżur Biogram Dr Paweł Wojtas, adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Literaturoznawca, kulturoznawca, anglista, tłumacz. Uzyskał tytuł magistra literatury pięknej Master of Letters na Uniwersytecie w Stirling (2008) oraz tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim (2012). Występował w charakterze Post-Doctoral Research Fellow na Uniwersytecie w York (2018) oraz Harry Ransom Centre, Uniwersytet Teksański w Austin (2022). Naukowo interesuje się współczesną literaturą anglojęzyczną, teorią literacką i kulturową oraz studiami o niepełnosprawności (Disability Studies). Aktualnie bada dyskurs niepełnosprawności oraz związki między literaturą a terapią we współczesnej literaturze angielskiej. Autor monografii Narratives of Disability and Illness in the Fiction...

więcej

Rabiej Stanisław

USOS Sprawdź dyżur Biogram Wykształcenie, stopnie naukowe 1985 magister teologii – KUL 1987 licencjat rzymski z teologii – KUL 1989 doktorat z teologii – KUL 1998 habilitacja z teologii – UKSW 2004 tytuł profesora nauk teologicznych Stypendia zagraniczne 1990/1991 Oxford (St. Batory Trust) 1991–1994 Sorbonne – Paris IV 1995–1996 scholar -in- residence at Tantur (Instytut Ekumeniczny – Jerozolima) Przebieg pracy zawodowej 1987–1989 asystent profesora KUL 1989–1990 redaktor Encyklopedii Katolickiej 1996–1999 adiunkt WTUO 2000– profesor Uniwersytetu w Opolu 2001–2005 profesor wizytujący Uniwersytetu Karola w Pradze 2012 profesor wizytujący – Wydział „Artes Liberales” UW Pełnione funkcje 2000–2008 kierownik Studium doktoranckiego WTUO...

więcej

Lewandowska Julia

Ree Sprawdź dyżur Biogram Doktor nauk humanistycznych z zakresu kulturoznawstwa, iberystka, absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, obecnie adiunkta na Wydziale „Artes Liberales” UW. Specjalizuje się w twórczości literackiej i duchowości kobiet związanych ze środowiskami zakonnymi we wczesononowożytnej Europie, które analizuje z perspektywy interdyscyplinarnej (literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia religii, historia myśli). W latach 2010–2014 była stypendystką FNP w ramach  Międzynarodowych Projektów Doktoranckich w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”. Obecnie kieruje projektem badawczym (PI) pt. „Język Matki: tekstualność, autorytet i wspólnota w monastycyzmie kobiet okresu po reformie terezjańskiej (ca.1560-1700)” (2020/39/D/HS2/00902)  w ramach grantu Sonata 16 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki....

więcej

Elżanowski Andrzej

USOS Sprawdź dyżur Biogram Zoolog i bioetyk. Autor ponad stu prac naukowych, w tym wielu szeroko cytowanych w indeksowanych periodykach (w sumie 2756 razy, h-indeks 25). Przez 16 lat pracował w USA i RFN, m.in. jako stypendysta Smithsonian Institution i US National Research Council. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Etycznego (od 2011). Od wielu lat działa na rzecz poprawy losu zwierząt. Jako członek Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w pierwszej kadencji (1999–2003) spowodował wprowadzenie w Polsce skali inwazyjności doświadczeń i przyczynił się do zmian Ustawy o ochronie zwierząt (m.in. usunięcia wyjątków od zakazu uboju bez ogłuszania). Kierował kampanią, która...

więcej

Rudnicka Ewa

USOS Sprawdź dyżur Biogram Językoznawca polonista, adiunkt na Wydziale „Artes Liberales”. Ukończyła Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką tutorską prof. dr hab. Andrzeja Mencwela i dr. hab., prof. UW Wincentego Cesluka-Grajewskiego. Równolegle studiowała także w Collegium Invisibile pod opieką prof. dr hab. Andrzeja Strzałeckiego i prof. dr hab. Andrzeja Markowskiego. Studia doktoranckie w Kolegium MISH w zakresie językoznawstwa odbywała pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Markowskiego. Doktorat na temat znaczeń metaforycznych obroniła z wyróżnieniem w 2003 r. W latach 2003-2009 pracowała jako adiunkt w Instytucie Języka Polskiego UW. Ponadto pracowała m.in. w Kolegium MISH jako asystent wicedyrektora Kolegium MISH...

więcej

Zalewska Agata

Ree Sprawdź dyżur Biogram Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UW, historyk literatury, literaturoznawca. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy: Powieść środowiska i jej w przemiany polskiej XIX i XX wieku napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Z. Makowieckiego, a stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii Legenda i lektura. O „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego (Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa Warszawa 2016). Zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim od 1 lipca 1999 r. Najpierw na Wydziale Polonistyki UW (Instytut Literatury Polskiej), następnie – od 1 października 2008 – w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, a obecnie na Wydziale „Artes Liberales”. W latach 2005-2013...

więcej

Rotfeld Adam

Biogram Badacz współczesnego prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, były minister spraw zagranicznych w rządzie Marka Belki (2005) oraz członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego (2001-2005). Dyrektor Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) w latach 1990-2002. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji w ramach procesu zapoczątkowanego w Helsinkach. Autor ponad 20 monografii, red. naukowy i współautor ok. 50 prac zbiorowych i 400 studiów i esejów w periodykach ogólnopolskich i światowych. W latach 2008-2015 – po mianowaniu współprzewodniczącym Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych – zajmował się relacjami między Polską a Rosją. Wynikiem tej pracy jest tom pt. Białe Plamy –...

więcej

Poprzęcka Maria

USOS Sprawdź dyżur Biogram 1967 – ukończone studia historii sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, tamże kolejne stopnie naukowe: 1971 – doktora nauk humanistycznych; 1983 – doktora habilitowanego nauk humanistycznych; 1993 – tytuł naukowy profesora; 1989–2008 dyrektor Instytutu Historii Sztuki UW. Aktualna pozycja: Od roku akademickiego 2013/2-14 profesor zwyczajny na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Jest m.in. współprowadzącym seminarium „Dzieło sztuki w kulturze” oraz seminarium doktorskiego „Na styku natury i kultury”. W zakresie „Indywidualnego Szkolenia Artystycznego” prowadzi autorskie zajęcia „Sztuka żywa – muzea, galerie, pracownie” Zakres pracy naukowej Sztuka XIX i XX wieku, sztuka współczesna Dzieje myśli o sztuce, teorii...

więcej

Wróbel Szymon

USOS Sprawdź dyżur Biogram Jest profesorem zwyczajnym filozofii. Ukończył psychologię (specjalizacja: psychologia kliniczna) na UAM w Poznaniu. Przez piętnaście lat związany z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Jego główne dziedziny zainteresowań naukowych to: teoria władzy, teoria literatury, współczesne językoznawstwo i kognitywistyka oraz zastosowania idei psychoanalitycznych w teoriach politycznych. Jest autorem licznych książek i artykułów rozsianych w różnych czasopismach naukowych. Jego ostatnie książki to: Deferring the Self oraz Grammar and Glamour of Cooperation. Lectures on the Philosophy of Mind, Language and Action, opublikowane w 2013 i 2014 roku przez wydawnictwo Peter Lang, natomiast po polsku: Ćwiczenia z przyjaźni, Lektury retroaktywne....

więcej

Oleszczyk Michał

Facebook Sprawdź dyżur Biogram ur. 1982, doktor filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Scenarzysta i konsultant scenariuszowy, współautor scenariusza filmu „Wszystkie nasze strachy”, nagrodzonego Złotymi Lwami na 46. FPFF w Gdyni. Kierownik literacki związany z Canal+; autor podcastu SpoilerMaster. Krytyk filmowy i tłumacz, jego recenzje pojawiają się w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, w periodykach takich jak „Kino”, „Dwutygodnik” i „RogerEbert.com”. Laureat nagrody im. Krzysztofa Mętraka i stypendysta miesięcznika „Polityka”. W latach 2011–2013 programer i rzecznik festiwalu Off Plus Camera, którym zarządzał jako dyrektor artystyczny przy pierwszej edycji w 2008 roku. W latach 2013–2016 dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni....

więcej

Miernowski Jan

Biogram Dziedziny specjalizacji: Literatura i kultura francuska; Badania nad Renesansem; Oddziaływanie filozofii przednowoczesnej na literaturę; Historia teologii i myśli politycznej; Humanizm, antyhumanizm i Posthumanizm; Humanistyka digitalna oraz e-Learning. Badania oraz nauczanie akademickie Jana Miernowskiego dotyczą przede wszystkim odpowiedzi literatury na przednowoczesną filozofię, teologię, oraz dyskurs naukowy i polityczny. Jego praca doktorska była poświęcona wypływowi renesansowej logiki na poezję tej epoki. Kolejne monografie dotyczyły relacji pomiędzy literaturą a teologią negatywną średniowiecza i renesansu, ze szczególnym uwzględnieniem sceptycyzmu Montaigne’a. Opublikowana po polsku książka wskazała na prowokacyjny charakter alegorii w literaturze francuskiej od końca średniowiecza po początek XVII w. Najnowsza monografia Jana...

więcej

Sadkowska Katarzyna

USOS Sprawdź dyżur Biogram Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (polonistyka, germanistyka, filozofia, wiedza o teatrze). Pracę doktorską pt. Recepcja twórczości Fryderyka Hebbla jako świadectwo oddziaływania kultury niemieckiej w Polsce w latach 1890-1939, obroniła w 2004 roku na UW. Interesuje się literaturą polską i niemiecką XIX i pierwszej poł. XX wieku (m.in. problematyką wczesnego modernizmu do 1939 roku). Ścisłe zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii literatury, edytorstwa (literackie kontakty polsko-niemieckie i polsko-austriackie, rekonstrukcja dialogów między tekstami, kanon literatury niemieckojęzycznej w Polsce do 1939 roku. Od roku 2004 związana z Kolegium MISH UW. W latach 2003 – 2007 odpowiedzialna z ramienia...

więcej

Wielecki Kamil M.

USOS Academia Sprawdź dyżur Biogram Dr Kamil Wielecki –Absolwent dwóch kierunków na Uniwersytecie Warszawskim: etnologii i antropologii kulturowej oraz filozofii. Prowadził długoterminowe badania terenowe w Mołdawii, Kirgistanie i Rosji. Był stypendystą MEN w na Narodowym Uniwersytecie Kirgiskim w Biszkeku (2005) i stypendystą programu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim (2005-2006). Odbył też długoterminowe staże naukowe w Wyższej Szkole Ekonomiki w Moskwie (2011-2012) i na Central European University w Budapeszcie (2013). W latach 2017-18 w ramach stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta wykładał na Wagner College w Nowym Jorku. W latach 2013-2017 pełnił funkcję sekretarza międzynarodowego programu doktoranckiego „Searching for Identity: Global Challenges, Local...

więcej

Wiśniewska Maria

USOS Sprawdź dyżur Biogram WYKSZTAŁCENIE Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – magister ekonomii (1983, Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu w zakresie Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego); Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago – 1991: Kellogg Executive Programs – Polish Bank Management Training Program, 1994: Management Executive Training Program to the United States; Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia: 2016 – rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Sztompki pt. „Anatomia przywództwa charyzmatycznego” DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 1983–1988: Narodowy Bank Polski, Oddział Wojewódzki w Poznaniu, Wydział kredytów przedsiębiorstw; 1988–1996: Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu: kolejno: członek 5-osobowego zespołu Pełnomocnika Prezesa NBP ds. utworzenia...

więcej

Axer Jerzy

USOS Ree Sprawdź dyżur Biogram ur. 1946 r., filolog klasyczny, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza. Twórca i dyrektor Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo- Wschodniej w Uniwersytecie Warszawskim (od 1991) przekształconego w styczniu 2008 w Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, założyciel i dyrektor (do 2008) Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (Kolegium MISH UW) oraz Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowowschodniej, inicjator międzyuniwersyteckiego programu Akademia »Artes Liberales« i przewodniczący Rady Programu od roku 2000, współorganizator Studiów Helleńskich. Przewodniczący Rady Kolegium Artes Liberales. Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych: m.in. członek-korespondent PAN,...

więcej

Janion Ewa

USOS Sprawdź dyżur Biogram Ewa Róża Janion, dr – Absolwentka Międzynarodowych Studiów Doktoranckich na Wydziale „Artes Liberales” UW, magisterskich Studiów Śródziemnomorskich oraz dwóch kierunków studiów licencjackich: Filologii Nowogreckiej i Italianistyki, obecnie adiunktka na Wydziale „Artes Liberales”. Odbyła roczny staż badawczy w Instytucie Badań Historycznych Greckiej Fundacji Naukowej w Atenach (IHS, NHFR), była też studentką Erasmusa we Florencji, stypendystką w Lipsku, w Salonikach i w Nikozji. W Pracowni Studiów Helleńskich prowadzi zajęcia z literatury XIX i XX wieku i translatorium, a w Kolegium „Artes Liberales” współprowadzi proseminarium z metodologii badań humanistycznych i społecznych. Uczestniczy w realizacji zajęć Lektura Tekstu Artystycznego...

więcej

Kordos Przemysław

USOS Facebook Sprawdź dyżur Biogram Przebieg kariery naukowej: Absolwent Kolegium MISH UW, magister w Instytucie Socjologii (praca dyplomowa: „Dyglosja w Grecji”, pod kierunkiem dr Aliny Kapciak) oraz Instytucie Etnografii i Antropologii Kulturowej (praca dyplomowa: „Kultura tradycyjna na półwyspie Mani, Peloponez”, pod kierunkiem prof. Anny Zadrożyńskiej). Absolwent Podyplomowych Studiów Helleńskich UW. Doktorant na Wydziale Polonistyki, oddelegowany do OBTA UW. Praca doktorska – „Grecja i Grecy w relacjach polskich podróżników XX wieku”, pisana pod kierunkiem prof. Małgorzaty Borowskiej, obroniona w kwietniu 2007 roku. Lektor, a następnie adiunkt w IBIAL/WAL UW. Stypendysta Loukis Papaphilippou Seat of Advancement in Modern Greek at University...

więcej
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content